Servisní modul

Servisní modul slouží k pokročilejšímu nastavení instalace systému Verbis. Nastavují se zde důležité údaje, mezi které patří:

  • Nastavení programu (INI SEKCE) - v tomto modulu lze upravit celou řadu parametrů a funkcí programu. Jednotlivé klíče, které chování programu ovlivňují, jsou rozdělené do logických skupin (např. nastavení funkcí pro modul Katalogizace se provádí v sekci KATALOGIZACE atd.) Viz. Obrázek 2

  • Uživatelská oprávnění - součástí aplikace je systém evidence uživatelů a přístupových práv. Uživatelé jsou přiřazováni uživatelským skupinám. Každému uživateli lze přiřadit vlastní přístupová práva k jednotlivým úkonům, defaultně jsou dle skupiny. Uživatelská úroveň definuje práva uživatale při práci se záznamy - nížší číslo znamená větší oprávnění. Pokud tedy upraví nějaký záznam uživatel v úrovni 10, může jej znovu opravit/smazat pouze uživatel úrovně s číslem stejným nebo nižším tedy 0..10. Pokud už má uživatel záznam v tabulce úkonů, tak uživatele nelze smazat, ale můžete zákazat jeho přihlášení do systému, tj. zablokovat jeho účet. V systému existuje právě jeden uživatel s úrovní = 0 a tím je superuživatel, kterého nelze smazat, zablokovat či omezit, a proto velice doporučujeme jako první věc změnit minimálně jeho přihlašovací heslo, lépe i jméno! Práva přidělujete prostým zaškrtnutím příslušné kolonky. Pokud však nepovolíte nadřazenou akci, nemůžete povolit ani tu vámi vybranou, např.: Pokud nepovolíte vstup do servisního modulu, nebude moci uživatel ani definovat tiskové sestavy.

  • Nastavení číselníků

  • Fondy dokumentu a autorit - v tomto modulu lze vypínat a zapínat jednotlivé fondy dokumentů a autorit a v jejich rámci vypínat, zapínat a měnit jednotlivá pole, která se zobrazují v editačním formuláři katalogizace.

  • Správa databáze - základní informace o databázi, další informace a nastavení.

image alt

Top