Naplánované úlohy

image alt

Funkční klávesy

Klávesová zkratkaNázev ikonky
drawing Ctrl + InsertNová úloha
drawing Ctrl + EnterZměnit nastavení naplánované úlohy
drawing Ctrl + DeleteDeaktivuje úlohu
drawingSpustit naplánovanou úlohu okamžitě

Validní parametry úloh

Plánovaná úlohaParametr
Generování upomínekŽádné parametry = všechny půjčovny.
PUJCOVNY=x,y,z - pouze vybrané půjčovny
(x, y, z jsou ID čísla půjčoven)
Výpočet deníku veřejné knihovnyŽádné parametry
Záloha databázeLokální adresář, do kterého bude AS
zálohovat databázi. Na serveru, kde běží Aplikační server.
Aktualizace VerbisLokální adresář, do kterého se bude stahovat
aktualizace. Na serveru, kde běží Aplikační server.
Spuštění procedury v DBNázev procedury, kterou chcete spustit. Tato
nesmí mít žádné vstupní ani výstupní parametry.
Odesílání předupomínekŽádné parametry = všechny půjčovny.
PUJCOVNY=x,y,z - pouze vybrané půjčovny
(x, y, z, jsou ID čísla půjčoven)
Aktualizace autorit z NKPOSLEDNI=xx UZIVATEL=xx oba parametry
jsou nepovinné.
POSLEDNI - nastavení čísla týdne, ve kterém
se naposledy provedla aktualizace, tuto
nastavuje po prvním spuštění systém sám.
UZIVATEL - ID uzivatele pod jehož účtem mají
být ukládány aktualizované autority, pokud není
nastaven, bere systém uživatele, který úlohu
vytvořil.
Aktualizace Centrálního indexu přes OAIDB={NUMBER} - ID externí databáze, ze které
bude OAI načítat záznamy.
FOND={NUMBER} - vzdálené číslo fondu,
ze kterého načítá záznamy - slouží na překlápění
čísla fondu v cílové DB.
DATCAS=dd.mm.yyyy HH:mm:ss.sss - datum
a čas posledního stahování dat, úloha tento
parametr automaticky aktualizuje.
URL} - URL adresa OAI-PMH serveru.
IDREGEXP - regulární výraz a číslo skupiny
(oddělené čárkou) - pro parsování ID z ID
záznamu z OAI. Reg. exp proparsuje ID a číslo
skupiny udává, která skupina nese informaci
o IDčku - důležité hlavně pokud se načítá
z jiného systému než Verbis a KpWinSQL.
SET - nepovinné - označení SETu z OAI.
Upozornění na končící registraciDNU_PREDEM={NUMBER} - kolik dní
před koncem registrace poslat upozornění.
CTEN_KAT=a,b,c - výčet kategorií čtenářů,
kterým se má zpráva poslat.
TEST={EMAILOVA ADRESA} - všechny emaily
přijdou na uvedenou adresu, kvůli otestování.
Aktualizace autorit průběžnáPOSLEDNI=xx UZIVATEL=xx POCET=xx
- všechny parametry jsou nepovinné.
POSLEDNI - ID naposledy zpracovávané
autority (systém je kontroluje neustále dokola).
UZIVATEL - ID uživatele, pod kterým
budou autority ukládány. Pokud chybí,
tak to bude pod uživatelem, který úlohu vytvořil.
POCET - {NUMBER} počet autorit
zkontrolovaných při jednom spuštění úlohy,
výchozí hodnotou je 500.
Generování dluhů za prošlou registraciÚloha vygeneruje dluh za registraci
v případě prošlých registrací čtenářů.
Top