Řady signatur a přírůstků

V tomto modulu jsou dvě záložky: první pro řady přírůstkových čísel a čárových kódů a druhá pro řady signatur. Uvádíme zde poslední použité číslo (přírůstkové číslo či signatura), tj. systém vygeneruje v katalogizaci číslo následující.

image alt

Řady přírůstků a čárkových kódů

V první záložce se nastaví, od kterého čísla (tělo) má systém generovat další přírůstková čísla, a to včetně prefixu a sufixu. Můžeme zvolit generování přírůstkových čísel buď pro celý fond nebo pro každý typ dokumentu zvlášť. Obdobně se nastaví i hodnoty pro generování čárových kódů (BC prefix, BC tělo).

image alt

Řady signatur

V druhé záložce lze nastavit jednotlivé řady signatur - pro jednotlivé fondy lze nastavit jednu nebo několik signaturních řad s odlišnými prefixy. Sufixy lze nastavit podle zvyklostí v knihovně, stejně tak oddělovače prefixů a sufixů nebo pevnou či proměnnou délku signatur.

image alt

Funkční klávesy

Klávesová zkratkaNázev ikonky
drawing Ctrl + InsertZaložit novou řadu přírůstků či signatur
drawing Ctrl + EnterOpravit řadů přírůstků či signatur
drawing Ctrl + DeleteSmazat řadu přírůstků či signatur
Top