Kategorie výpůjčního systému

V tomto modulu jsou definovány jednotlivé kategorie čtenářů a dokumentů a vzájemné vztahy mezi nimi (tj. určují se zde pravidla, které dokumenty a které kategorii čtenáře je lze vypůjčit a za jakých podmínek). Kromě toho zde lze též nastavit jednotlivé řady legitimací a typy poplatků. Nastavení těchto je důležité. Ve většině případů spolu jednotlivé sekce souvisí a je třeba dávat velký pozor při nastavovaní. Z toho důvodu jsme připravili obrázky s vysvětlením každého pole.

image alt

Kategorie čtenářů

Ve této složce definujeme vlastnosti jednotlivých skupin čtenářů, tj. zda tuto kategorii upomínáme, zda a kolik dokumentů jí půjčujeme absenčně, jak dlouho jí platí registrace, kolik platí registrační poplatek apod.

image alt

Stiskneme tlačítko nový/opravit a zobrazí se formulář.

image alt

Kategorie výpůjček

V kategorii výpůjček definujeme vlastnosti jednotlivých typů dokumentů - které lze půjčit absenčně, které pouze prezenčně, které lze či nelze prolongovat apod.

image alt

Stiskneme tlačítko nový/opravit a zobrazí se formulář.

image alt

Výpůjční pravidla

Pomocí výpůjčních pravidel jsou definovány vztahy jednotlivých kategorií čtenářů s jednotlivými kategoriemi výpůjček, např. na jak dlouho se půjčuje konkrétní kategorie výpůjčky konkrétní kategorii čtenáře, za jak dlouho se upomíná, kolik se platí za upomínky atd.

image alt

Stiskneme tlačítko nový/opravit a zobrazí se formulář.

image alt

Řady čísel legitimací

U každé řady čísel legitimací si nastavíte pro které půjčovny je platná (může být i pro více než jednu, stejně tak i může mít jedna půjčovna více řad). Program umožňuje definovat prefix (libovolný text) a číselný čítač - můžete si i nastavit, aby program zarovnával proměnnou část na definovaný počet číslic.

image alt

Stiskneme tlačítko nový/opravit a zobrazí se formulář.

image alt

Typy poplatků

V databázi jsou předdefinovány systémové typy poplatků, viz níže. Další poplatky si může uživatel nadefinovat dle potřeby. Nově přidané poplatky jsou evidovány jako Obecná platba. Pokud byste potřebovali, aby měl čtenář možnost si danou službu předplatit musíte ji nastavit jako kreditní, pokud má být daná platba na zálohy - musíte to tak nastavit do typu poplatku - jinak by program neumožnil vracet tento poplatek.

image alt

Stiskneme tlačítko nový/opravit a zobrazí se formulář.

image alt

Funkční klávesy

Klávesová zkratkaNázev ikonky
drawing F4Hledat dle asociovaných budov
drawing Ctrl + InsertNová kategorie, řada, pravidlo
drawing Ctrl + EnterOpravit kategorii, řadu, pravidlo
drawing Ctrl + DeleteSmazat kategorii, řadu, pravidlo
Top