Oprávnění - Výpůjční modul

Zde si můžeme nastavit oprávnění pro výpůjční modul. V krajním sloupci vybereme příslušného uživatele, pro kterého chceme oprávnění nastavit. Pokud chceme provádět nějaké změny, musíme nejprve zaškrtnout “výpůjční modul” a tím aktivujeme ostatní zaškrtávací pole. V krajním sloupci můžeme vypozorovat, jak se barevně mění jednotlivé položky. Pokud stojíme na červeném poli, tak se modře označí všechny položky, které náleží této sekci a naopak. Na obrázcích uvedených níže se podíváme, jak se barvy mění podle toho kde v programu stojím. Číslo uvedené ve sloupci vedle jmen a skupin určuje, jakou úroveň práv má uživatel (tzn. když něco nastaví uživatel, který má přidělenou úroveň 1, tak uživatel s úrovní 10 nemá právo změnit jím zvolenou konfiguraci, ale jiný uživatel s úrovní 1 změny provádět může. Právě jeden uživatel má přidělenu úroveň 0.

image alt

Nastavení uživatele/skupiny…

image alt

Změna barev podle toho, kde v programu stojím.

image alt

A naopak…

image alt

Top