Sekce integ.reportserver

NastaveníPopis
enabled={ANO / NE}Zapnuní API pro komunikaci s reportovacím serverem
apiUrl={řetězec}URL adresa reportovacího serveru
apiReaderClientId={řetězec}Uživatelské jméno pro připojení k reportovacímu serveru
apiReaderClientToken={řetězec}Heslo pro připojení k reportovacímu serveru
rootDirectory={řetězec}UUID kořenového adresáře
apiEditorClientId={řetězec}Uživatelské jméno pro připojení knihovníka k reportovacímu serveru
apiEditorClientToken={řetězec}Heslo pro připojení knihovníka k reportovacímu serveru
Top