Sekce integ.edookit.user

NastaveníPopis
studentReaderCategory={hodnota typu kategorie čtenáře}Čtenářská kategorie přiřazená studentům
teacherReaderCategory={hodnota typu kategorie čtenáře}Čtenářská kategorie přiřazená zaměstnancům
emailGeneratorEnabled={ANO / NE}Zapnutí automatického generovaní školních emailů
emailDomain={řetězec}Emalová doména školního emailu
Top