Sekce integ.bakalari

NastaveníPopis
enabled={ANO / NE}Zapnuní synchronizace uživatelů s Bakaláři/Škola online API
apiUrl={řetězec}URL adresa školního systému Bakaláři/Škola online
apiUsername={řetězec}Uživatelské jméno pro připojení k Bakaláři/Škola online API
apiPassword={řetězec}Heslo pro připojení k Bakaláři/Škola online API
Top