Sekce integ.edupage.user

NastaveníPopis
studentReaderCategory={hodnota typu kategorie čtenáře}Čtenářská kategorie přiřazená studentům
teacherReaderCategory={hodnota typu kategorie čtenáře}Čtenářská kategorie přiřazená učitelům
deduplicationByBakalariIdEnabled={ANO / NE}Zapnuní deduplikace při synchronizaci uživatelů na základě bakalářského ID zasílané v SisId
Top