Sekce integ.edupage

NastaveníPopis
enabled ={ANO / NE}Zapnuní synchronizace uživatelů s Edupage API
apiUrl={řetězec}URL adresa školního systému Edupage
apiKey={řetězec}Přístupový API klíč vygenerovaný správcem systému Edupage
Top