Sekce obalkyknih

NastaveníPopis
enabled={ANO / NE}Zda má aplikační server stahovat obálky a další metadata z obálkyknih. Pak je třeba knihovnu na obálkyknih zaregistrovat.
downloadTocScan={ANO / NE}Stahovat sken obsahu
downloadTocScanPreview={ANO / NE}Stahovat náhled skenu obsahu
downloadReferencesScan={ANO / NE}Stahovat náhled použité literatury
rescanInterval={hodnota typu }Doba ve dnech, po které se obálka považuje za zastaralou a může být provedená aktualizace metadat.
Top