Sekce sip2.lending

NastaveníPopis
forbiddenReaderCategories
={výčet hodnot kategorie čtenáře)
Zakázané kategorie čtenáře při půjčování
allowedLocationsEnabled
={ANO / NE}
Zapne omezení na jen povolené lokace (nastavte v sip2.lending.allowedLocations)
allowedLocations
={výčet hodnot lokace)
Povolené lokace při půjčování
forbiddenLocations
={výčet hodnot lokace)
Zakázané lokace při půjčování
forbiddenLoanCategories
={výčet hodnot )
Zakázané výpůjční kategorie
při půjčování
relaxedDebtLimitValue
={hodnota typu }
Limit dluhu v rámci volnějších typů plateb čtenáře pro povolení půjčení
přes SIP2
relaxedDebtLimitAmountTypes
={výčet hodnot )
Volnější typy plateb
maxPriceEnabled
={ANO / NE}
Zapne omezení na maximální cenu exempláře při půjčování (nastavte
v sip2.lending.maxPrice)
maxPrice
={hodnota typu }
Maximální cena exempláře při půjčování
allowedExemplarStatusesEnabled
={ANO / NE}
Zapne omezení na jen povolené statusy exempláře při půjčování (nastavte
v sip2.lending.allowedExemplarStatuses)
allowedExemplarStatuses
={výčet hodnot status exempláře)
Povolené statusy exempláře
při půjčování
maxOneExemplarOfOneRecord
={ANO / NE}
Zapne omezení na půjčování max jednoho exempláře od jednoho záznamu
Top