Sekce sip2.itemInfo

NastaveníPopis
holdPatronIdInItemPropertiesEnabled={ANO / NE}Zapne přidávání speciálního holdPatronId:XY do CH (item properties) do odpovědi operací item information (vyžaduje Oris Bookomat)
Top