Sekce sip2

NastaveníPopis
enabled={ANO / NE}Zapnutí SIP2 serveru
port={hodnota typu }Číslo portu SIP2 služby
terminalPassword={řetězec}Terminal password (SIP2 pole AC) posílaný automatem pro rozdělení automatů na jednotlivá oddělení.
context={hodnota typu }Oddělení, které bude SIP2 server používat jako kontext, ve kterém bude načítat výpůjčky, exempláře, nastavení apod.
institution={řetězec}Název SIP2 služby pro log klienta
Language={0/1}Jazyk pro komunikaci služby s klientem
Top