Sekce GDPR

NastaveníPopis
DotazNaAnonymizaciVypuc={ANO / NE}Program se automaticky ptá před půjčováním na to, jak dlouho chce čtenář evidovat své vrácené výpůjčky (po nastavení už se neptá). Pokud toto chcete nechat zcela na čtenářích přes Portaro - nastavte NE.
AnonDnu={řetězec}Po kolika dnech od smazání čtenáře dojde k jeho úplné anonymizaci. Nula znamená nikdy.
MailPreAnonDnu={řetězec}Kolik dnů před anonymizací se má poslat email čtenáři s varováním. Nula znamená vypnuto.
DefaultMailSubjectPreAnon={řetězec}Předmět emailu s varováním čtenáři ohledně blížící se anonymizace. Proměnné dle VIEW_CTENARI.
DefaultMailBodyPreAnon={řetězec}Tělo emailu s varováním čtenáři ohledně blížící se anonymizace. Proměnné dle VIEW_CTENARI.
AnonDnuPredReg={řetězec}Po kolika dnech od nedokončené předregistrace dojde k její anonymizaci. Nula znamená nikdy.
ShowAnonymizationDialogIfNotSet={ANO / NE}Zda se má uživateli zobrazit prudící dialog s nastavením anonymizace, pokud nemá nastaveno.
Top