Sekce OPAC_WEB

NastaveníPopis
InternalHttpsEnabled={ANO / NE}Zda je zapnuto interní HTTPS (v Portaru - pokud se nepoužívá proxy server)
InternalHttpsKeysSource={fileAndKeyFile/keystoreFile/acme}Způsob načítání certifikátů
InternalHttpsPort={hodnota typu }Port pro interní HTTPS protokol
InternalHttpsKeystoreLocation={řetězec}Cesta ke keystore (pro https), je-li v custom souborech, pak s prefixem custom:, je-li na filesystému, pak file:
InternalHttpsKeystorePassword={řetězec}Heslo ke keystore (pro https)
InternalHttpsKeystoreKeyAlias={řetězec}Alias klíče v keystore (pro https), není-li nastaveno, hledí se jediný alias v keystore
InternalHttpsCertificateLocation={řetězec}Cesta k certifikátu (pro https) nebo k celému chainu ve formátu PEM, je-li v custom souborech, pak s prefixem custom:, je-li na filesystému, pak file:
InternalHttpsCACertificateLocation={řetězec}Cesta k certifikátu certifikační autority (pokud není v celém chainu) ve formátu PEM, je-li v custom souborech, pak s prefixem custom:, je-li na filesystému, pak file:
InternalHttpsPrivateKeyLocation={řetězec}Cesta k privátnímu klíči (pro https) ve formátu PEM, je-li v custom souborech, pak s prefixem custom:, je-li na filesystému, pak file:
InternalHttpsPrivateKeyPassword={řetězec}Klíč k privátnímu klíči (pro https), pokud je zašifrovaný.
ListenIp={řetězec}IP adresa, na které má katalog poslouchat, výchozí jsou všechny.
AcmeAuto={ANO / NE}Zda se má automaticky obnovovat ACME (lets encrypt) certifikát.
AcmeChallengeKey={řetězec}Klíč pro ověření domény v ACME (lets encrypt)
AcmeCertificateLocation={řetězec}Cesta k ACME certifikátu
AcmePrivateKeyLocation={řetězec}Cesta k ACME privátnímu klíči
Top