Sekce OPAC_DEPARTMENT

NastaveníPopis
CreationAcceptableParentDepartmentsShowAllChildren={ANO / NE}Pokud ano, dostupná rodičovská oddělení pro nové oddělení budou všechna pododělení aktuálního oddělení. Pokud ne, uplatní se nastavení z CreationAcceptableParentDepartments
CreationAcceptableParentDepartments={výčet hodnot )Dostupná rodičovská oddělení pro nové oddělení
Top