Sekce OPAC_LOAN

NastaveníPopis
Loans={ANO / NE}Nastavení půjčování v celém katalogu. ANO = zapnuto
ZpusobObjednavani={off/classic/mail/mailAlways}Způsob, jakým se bude na webu objednávat. Aby se tento klíč bral v úvahu, musí být zapnuto VYPUC.POVOLIT_OBJEDNAVKY.
ZpusobRezervovani={off/classic/mail}Způsob, jakým se bude na webu rezervovat.
Renewal={ANO / NE}Zda je možné z portara prodlužovat výpůjčky
RenewalOfDelayed={ANO / NE}Zda čtenáři mohou prodlužovat výpůjčky s prošlou výpůjční lhůtou, pokud na ně ještě nebyla vygenerovaná upomínka.
RenewalOfDebtorsLoans={ANO / NE}Zda čtenáři mohou prodlužovat výpůjčky, i když mají dluhy.
RenewalOfExpiredReadersLoans={ANO / NE}Zda čtenáři mohou prodlužovat výpůjčky, i když mají prošlou registraci.
ProcessedOrdersCancelling={ANO / NE}Zda čtenáři mohou rušit i vyřízené objednávky.
SentReservationsCancelling={ANO / NE}Zda čtenáři mohou rušit i odeslané rezervace.
EmailPrijemceObjednavek={řetězec}Emailová adresa, na kterou se budou posílat objednávky. Aby se tento klíč bral v úvahu, musí být klíč OPAC.ZpusobObjednavani nastaven na mail.
DefaultPocetDniZajmu={hodnota typu }Výchozí hodnota počtu dní, po které má čtenář o objednávku/rezervaci zájem.
MvsActive={ANO / NE}Zda jsou zapnuty aktivní MVS
MvsPassive={ANO / NE}Zda jsou zapnuty pasivní MVS
MvsDefaultPocetDniZajmu={hodnota typu }Výchozí hodnota počtu dní, po které má čtenář o MVS zájem.
LoansProvidedToDepartments={výčet hodnot )Oddělení (včetně pododdělení), kterým budou zpřístupněny (k zobrazení) výpůjčky mého oddělení. Zatím lze nastavit pouze jedno a pouze na rootu.
Top