Sekce auth.email

NastaveníPopis
enabled={ANO / NE}Zapnuní autentikace kódem poslaným na email
testingModeEnabled={ANO / NE}Testovací režim - neodesílá emaily, kódy vypisuje pouze do logu
Top