Sekce auth.saml2.idp

NastaveníPopis
enabled={ANO / NE}Zda je zapnuta SAML2 identity provider single sign on brána.
entityId={řetězec}EntityId tohoto providera, silně doporučujeme nastavit ve formátu https://<domena_instituce>/auth/saml2-idp.
attributesConfirmationEnabled={ANO / NE}Zda se bude zobrazovat dialog s potvrzením předávaných uživatelských údajů.
authNRequestSignatureRequired={ANO / NE}Zda je vyžadován digitalni podpis AuthN requestu na IdP
scopeDomain={řetězec}SAML2 identity provider user domain (used in metadata shibboleth scope, returned person principal name attribute, etc.)
technicalContactPersonId={hodnota typu }SAML2 identity provider metadata technical contact person id (viz https://www.eduid.cz/cs/tech/metadata-profile)
edugainRegistrationEnabled={ANO / NE}Zapnutí registrace IdP do federace EduGAIN
userLibraryIdUserIdentifier={userId/cardNumber/barCode/username/caseInsensitiveNetId/bakalariId}Identifikátor uživatele, který se bude posílat do atributu userLibraryId (pro CPK). Měl by být stejný, jako ini NCIP.ReaderIdentifier.
Top