Sekce auth.ldap

NastaveníPopis
enabled={ANO / NE}Zapnutí přihlášení uživatelů přes AUTH_LDAP
url={řetězec}LDAP url včetně schématu a portu, např. ldaps://ldap.neco.cz:636
userSearchFilterTemplate={řetězec}Šablona, která se použije pro hledání přihlašovaného uživatele, např. uid={0}.
baseDNs={řetězec}Seznam Base DN (oddělených středníkem), ve kterých se bude uživatel hledat. Např. ou=studenti,dc=neco,dc=cz;ou=zamestnanci,dc=neco,dc=cz
certificateVerificationEnabled={ANO / NE}Zda kontrolovat validitu certifikátu
contextConnectUserDN={řetězec}User DN pro přihlášení do LDAP kontextu
contextConnectUserPassword={řetězec}User password pro přihlášení do LDAP kontextu
Top