Sekce auth.cas

NastaveníPopis
enabled={ANO / NE}Zapnutí přihlášení uživatelů přes CAS
systemUrl={řetězec}CAS system url, např. https://neco.cz/jasig
loginUrl={řetězec}CAS login url, např. https://neco.cz/jasig/login
ticketValidatorProtocol={SAML11/CAS20}Protokol pro ověření bezpečnostního tokenu
userIdentifier={userId/cardNumber/barCode/username/caseInsensitiveNetId/bakalariId}Párovací identifikátor uživatele
userAssertionAttribute={assertionUserName/internalId}Assertion atribut s identifikátorem uživatele
Top