Sekce OPAC_USER

NastaveníPopis
Login={výčet hodnot z číselníku}Způsob klasického přhlašování čtenářů (tzn. z databáze). Může jich být i více, pak bude systém dané způsoby zkoušet postupně dokud se nepřihlásí.
PasswordRegex={řetězec}Regulární výraz, který musí heslo (pokud se používá) splňovat. Validační hláška se nastavuje v lokalizaci pod ctenar.PasswordRegexMessage.
UserMailActivation={ANO / NE}Zda je zapnuta nutnost aktivace nových uživatelů přes odkaz v registračním mailu.
CredentialsRegistrationIdentifierProps={výčet hodnot z číselníku}Údaje, podle kterých se bude hledat čtenář při registraci webového přístupu.
FullRegistration={ANO / NE}Plná registrace (tzn. zaevidování čtenáře a jeho údajů do systému).
ForgottenCredentialsEnabled={ANO / NE}Zda má být zapnuta moznost obnovení zapomenutého hesla čtenářů.
ReaderRequiredProperties={výčet hodnot z číselníku}Povinné vlastnosti čtenáře (při registraci i editaci), možné hodnoty jsou JMENO,PRIJMENI,USERNAME,PASSWORD,EMAIL,TELEFON,DAT_NAR,TRV_MI,TRV_UL,TRV_PSC.
ReaderRequiredPropertiesForLibrarian={výčet hodnot z číselníku}Povinné vlastnosti čtenáře (při registraci i editaci KNIHOVNÍKEM), možné hodnoty jsou JMENO,PRIJMENI,USERNAME,PASSWORD,EMAIL,TELEFON,DAT_NAR,TRV_MI,TRV_UL,TRV_PSC.
CtenaremEditovatelneVlastnostiCtenare={výčet hodnot z číselníku}Vlastnosti čtenáře, které si sám čtenář může editovat. Možné hodnoty jsou: JMENO, PRIJMENI, USERNAME, TITUL, TRV_MI, TRV_UL, TRV_PSC, PRE_MI, PRE_UL, PRE_PSC, ZAMESTNANI, ADR_ZAM, VZDELANI, TRIDA, CISOP, EMAIL, SMSCISLO, TELEFON, TYP_TISK_REZE, TYP_TISK_UPOM.
ReaderEditableFieldsByEditor={výčet hodnot z číselníku}Vlastnosti čtenáře editovatelné knihovníkem.
VlastnostiCtenareVPlneRegistraci={výčet hodnot z číselníku}Vlastnosti čtenáře zobrazované v plné registraci. Možné hodnoty jsou: JMENO, PRIJMENI, USERNAME, TITUL, TRV_MI, TRV_UL, TRV_PSC, PRE_MI, PRE_UL, PRE_PSC, ZAMESTNANI, ADR_ZAM, VZDELANI, TRIDA, CISOP, EMAIL, SMSCISLO, TELEFON, TYP_TISK_REZE, TYP_TISK_UPOM.
UserSelfCreationFieldsByCategory={řetězec}Vlastnosti čtenáře zobrazované v plné registraci podle kategorií čtenáře.
DefaultByReaderFullRegistrationReaderCategory={hodnota typu kategorie čtenáře}Výchozí kategorie čtenáře při předregistraci čtenářem
DefaultEditorAccountGroupId={hodnota typu }Výchozí skupina při zakládání knihovnických účtů
ShowUserRegistrationAgreementPrintButton={ANO / NE}Povolit tisk přihlášky čtenáře
ShowUserReceiptOfPaymentPrintButton={ANO / NE}Povolit tisk potvrzení o zaplacení čtenáře
ShowUserPreferencesButton={ANO / NE}Zobrazovat možnost Upravit uživ. údaje.
ReaderSelfRegistrationExtendForAllUsers={ANO / NE}Pokud je zapnuto, všíchni uživatelé si mohou prodlužovat registrace sami (včetně vygenerování dluhu). Pokud je vypnuto, funkcionalita se řídí nastavenými kategoriemi čtenářů podle klíče OPAC_USER.ReaderSelfRegistrationExtendReaderCategories.
ReaderSelfRegistrationExtendReaderCategories={výčet hodnot kategorie čtenáře)Seznam kategorií čtenářů, kteří si mohou sami prodlužovat registraci v případě, že není zapnuto pro všechny v nastavení OPAC_USER.ReaderSelfRegistrationExtendForAllUsers.
ShowTermsAndConditionsIfExtendingRegistration={ANO / NE}Pokud je zapnuto, uživateli se zobrazí při prodlužování registrace souhlas s knihovním řádem.
ShowUserStatementIfExtendingRegistration={ANO / NE}Pokud je zapnuto, uživateli se zobrazí pri prodlužování registrace souhlas s prohlášením uživatele.
RegistrationPeriodExtensionThresholdDays={hodnota typu }Počet dní před koncem registrace se povolí prodloužení registrace.
EmployeeReaderCategories={výčet hodnot kategorie čtenáře)Čtenářské kategorie definující zaměstnance knihovny (např. pro potřeby EduID apod.).
Top