Sekce OPAC_SEARCH

NastaveníPopis
TemplateDocumentSearchMain={hodnota typu }Definice odstavce prvku výsledku hledání v plnohodnotném zobrazení.
TemplateDocumentSearchMore={hodnota typu }Definice odstavce prvku výsledku hledání, při kliknutí na tlačítko více.
VzorGlobalniHledaniPokus1={řetězec}Vzor pro první pokus globálního hledání
Sortings={výčet hodnot}Možnosti řazení vyhledaných záznamů. První položka je výchozí.
AuthoritiesAtLast={ANO / NE}Při explicitním třídění výsledku hledání řadit autority až za dokumenty?
VelikostStrankyDokumentuPlne={řetězec}Počet dokumentů na jedné stránce v plném zobrazení hledání dokumentů.
TemplateAuthoritySearch={hodnota typu }Definice odstavce autority v seznamu vyhledaných
AuthorityGlobalSearchTemplate={řetězec}Vzor pro globální hledání v autoritách
VelikostStrankyAutorit={řetězec}Počet autorit na jedné stránce při vyhledávání autorit
AuthoritySortings={výčet hodnot}Možnosti řazení vyhledaných autorit. První položka je výchozí.
FormSearchFields={výčet hodnot )Vyhledávací pole zobrazená ve formuláři pro rozšířené a expertní vyhledávání
BasicModeSearchFieldsCount={hodnota typu }Počet zobrazených polí v základním režimu formuláře pro vyhledávání
Rezy={řetězec}Seznam zapnutých řezů
MaxKlicuRezu={řetězec}Maximální počet načítaných klíčů řezů
DefaultneRozbaleneRezy={řetězec}Seznam řezů, které mají být ihned po vyhledání rozbaleny (tzn. jejich klíče budou ihned viditelné).
ShowOnlyUsedAuthorities={ANO / NE}Zda vyhledávat jen autority, které jsou někde použité.
DefaultMaxAgeOfNewsSearch={řetězec}Výchozí maximální stáří novinek (ve dnech) v hledání nejnovějších.
MostLentIncludePerio={ANO / NE}Zda má seznam nejpůjčovanějších obsahovat i periodika
AuthorityIndexPrefixesByFonds={řetězec}Nastavení prefixů hledání v autoritních rejstřících. Defaultně se rejstříky zobrazí s prefixem “A”. Je-li třeba pro daný fond jiný, zde je třeba nastavit ve formátu “fond(prefix) fond(prefix)”. Pro “START” je třeba nastavit prázdný text.
LocalDatasets={výčet hodnot )Povolené datové sety (databáze), které budou dostupné ve výběru při hledání záznamů v katalogizaci.
ZServersShowAll={ANO / NE}Pokud ano, zobrazují se všechny z-servery, pokud ne, zobrazí se z-servery z OPAC_SEARCH.ZServers.
ZServers={výčet hodnot )Seznam dokumentových i autoritních z-serverů
GlobalSearchInputEnabled={ANO / NE}Povolit zobrazení vyhledávacího pole v hlavičce
Top