Sekce OPAC_EXEMP

NastaveníPopis
ForbiddenExemplars={výčet hodnot )Seznam identifikátorů (id_ex) exemplářů, které nemají být zahrnuty ve statistikách nebo v seznamu nejpůjčovanějších. Jedná se např. o exempláře pro autovýpůjčku apod.
ExemplarStatuses={výčet hodnot status exempláře)Seznam statusů exemplářů, které budou v katalogu zobrazovány.
ExemplarDataInRecord={ANO / NE}Zda se mají do záznamu (do polí) načítat i exemplářové údaje. To může být užitečné při zobrazování těchto údajů v šablonách (velocity).
ExemplarTabsByBuildings={ANO / NE}Zda mají být exempláře zobrazeny v záložkách podle budov nebo všechny v jedné tabulce (ano = rozdělení podle budov).
ExemplarColumns={výčet hodnot z číselníku}Sloupce v seznamu exemplářů. Povolene hodnoty: PRIR_CISLO, BAR_COD, SIGNATURA, LOKACE, KATEGORIE, DOSTUPNOST, BUDOVA, TEM_SKUP, STATUS, POZNAMKA, CENA, UZIVATEL, ROK_PRIR, ZPUSOB_NABYTI, INDIVIDUALNI_HODNOTA, DATUM, UMISTENI, HOLDER
ExemplarColumnsByFonds={řetězec}Sloupce v seznamu exemplářů podle daných fondů. Pokud daný fond v seznamu není, použije se defaultní nastavení.
IssueColumns={výčet hodnot z číselníku}Seznam sloupců v seznamu cisel. Povolené hodnoty: PRIR_CISLO, BAR_COD, SIGNATURA, LOKACE, KATEGORIE, DOSTUPNOST, BUDOVA, TEM_SKUP, STATUS, POZNAMKA, CISLO, CLANKY
ExemplarSorting={výčet hodnot z číselníku}Sekvence vlastností exempláře, podle kterých se budou řadit exempláře.
BindingSorting={výčet hodnot z číselníku}Sekvence vlastností exempláře, podle kterých se budou řadit svazky periodik.
IssueSorting={výčet hodnot z číselníku}Sekvence vlastností, podle kterých se budou řadit čísla.
ExemplarPlacementInfoProperty={řetězec}Exemplářová vlastnost (sloupec), podle které se budou načítat mapy regálů.
PortaroGeneratedExportedExemplars={ANO / NE}Zda se mají do exportu záznamu exempláře generovat portarem nebo aplikačním serverem.
Top