Sekce OPAC_RECORD

NastaveníPopis
RatingEnabled={ANO / NE}Zapnutí hodnoceni knih
TemplateDocumentDetailRightPanel={hodnota typu }Definice odstavce v zobrazení záznamu vpravo vedle nadpisu (nejčastěji je zde signatura nebo MDT)
TemplateDocumentDetailUnderTitle={hodnota typu }Definice odstavce v zobrazení záznamu pod nadpisem (pod názvem fondu a nad hodnocenim)
TemplateDocumentDetailUnderCover={hodnota typu }Definice odstavce v zobrazení záznamu pod obálkou (mezi obálkou a horizontální čarou)
TemplateAuthorityDetailUnderTitle={hodnota typu }Definice odstavce v zobrazeni autority
TemplateRecordCarousel={hodnota typu }Definice obsahu záznamu v carouselu.
ForbiddenRecords={výčet hodnot}Seznam identifikátorů dokumentů, které nebudou v katalogu vyhledatelné.
DetailTabShowAllFields={ANO / NE}Zda se mají zobrazovat všechna pole v detailu záznamu.
DetailTabFields={řetězec}Seznam polí a podpolí, která se budou zobrazovat v detailu záznamu. Má smysl pouze pokud je vypnuto zobrazování všech polí.
DetailTabFieldsByFonds={řetězec}Seznam polí a podpolí podle čísel fondů, která se budou zobrazovat v detailu záznamu. Má smysl pouze pokud je vypnuto zobrazování všech polí.
AuthorityDetailTab={ANO / NE}Zda má být v detailu autorit zobrazována záložka DETAIL
DocumentDetailTab={ANO / NE}Zda má být v detailu dokumentu zobrazována záložka DETAIL
MarcTab={ANO / NE}Zda má být v detailu záznamu zobrazována záložka MARC
DocumentExemplarsTab={ANO / NE}Zda má být v detailu dokumentu zobrazována záložka s exempláři
DocumentArticlesTab={ANO / NE}Zda má být v detailu záznamu zobrazována záložka “Související”
CitationService={Off/Citace.com/Template/Citace.com:single}Nastavení služby pro generování citací.
CitationDoctypes={řetězec}Seznam doctypů citací (typ dokumentu posílaný v každém požadavku na citace.com) podle fondů. Formát zápisu je fond(doctype) fond(doctype)…
CommentRestriction={Off/LoggedUsers/Everybody}Způsob, jakým budou na webu umožněny komentáře.
SearchElsewhere={řetězec}Nastavení položek Hledat jinde
SimilarDocumentsCount={hodnota typu }Maximální počet zobrazených podobných dokumentů
AuthorityHierarchyRoot={řetězec}ID autority nejvyšší úrovně, ze které se bude větvit autoritní thesaurus.
DocumentPartsContainingFieldNumbers={výčet hodnot )Čísla polí, přes které se vážou díly v sérii.
ShowEditedIndicators={ANO / NE}Zobrazit (a editovat) indikátory v editaci záznamu
ShowEditedFieldIdentifiers={ANO / NE}Zobrazit čísla polí a kódy podpolí v editaci záznamu
PublishingDocumentFinishedCatalogization={ANO / NE}Zda se má dokument po jeho zveřejnění označit jako zkatalogizovaný
Top