Sekce EXT

NastaveníPopis
DATA={řetězec}Cesta k externí databázi na SQL serveru, musí být na stejném serveru jako hlavní databáze programu. Stejně tak se definuje lokálně vzhledem k počítači, na kterém je nainstalován SQL server.
POPIS={řetězec}Název externí databáze
CONVERT={řetězec}Seznam určující jak a kam přesunovat jednotlivá pole ze záznamů v externím katalogu - forma v češtině. Jednotlivá pole jsou oddělena znakem svislítka. Syntaxe jednotlivých položek je následující: pole/autorita v záznamu = pole/text v externí bázi. Část před rovnítkem: Axxx_y=zzz_w -> Do autoritního pole xxx a podpole y zapíše obsah pole zzz a podpole w z externího slovníku Fxxx_y=zzz_w -> Do pole xxx a podpole y v záznamu zapíše obsah pole zzz a podpole w z externího slovníku, POZOR! xxx musí být číslo pole.
TCONVERT={řetězec}Seznam určující jak a kam přesunovat jednotlivá pole ze záznamů v externím katalogu - forma v alternativním jazyku. Syntax je stejná jako u předchozího klíče Příklad: TCONVERT=A150_a=3_a F650_v=8_c A998_a=1 F650_2=tMeSH-EN.
Top