Sekce VYM_FOND

NastaveníPopis
VYMFONDLOKACE={hodnota typu lokace}Kód lokace, kterou má program nastavit všem přírůstkům zařazeným do výměnného fondu. Tato lokace by měla být validní pro všechny půjčovny, které jsou zařazeny do výměnného fondu, pokud jsou On-line připojeny do centrální databáze.
TISKNOUTVF={ANO / NE}Nastavte na ANO pokud vždy při cirkulaci VF chcete mít zatrženou volbu “Vytisknout předávací protokol”.
VYMFONDPONECHATLOKACI={ANO / NE}Pokud nechcete, aby program při vložení nového svazku do souboru změnil lokaci na jednotnou lokaci pro VF, ale ponechal stávající, nastavte na ANO.
VYMFONDCIRKVYRAZOVATBEZDOTAZU={ANO / NE}Pokud nechcete, aby program při vložení nového svazku do souboru změnil lokaci na jednotnou lokaci pro VF, ale ponechal stávající, nastavte na ANO.
VYMFONDAUTOPOSUN={ANO / NE}Pokud chcete aby systém po přidání nového svazku do souboru automaticky odcirkuloval svazek na aktualni pozici, nastavte na ANO.
VYMFONDBUDOVA={hodnota typu }Pokud chcete nastavit, na kterou budovu se mají svazky přesouvat ve chvíli kdy je vkládáte do souboru, nastavte ID budovy.
KONTROLOVAT_MINULOST={ANO / NE}Pokud chcete, aby vás systém upozornil na opětovné zařazení svazku do souboru výměnného fondu, nastavte na ANO, výchozí hodnotou je NE - nekontrolovat.
POVOLENE_LOKACE={výčet hodnot lokace)Seznam lokací, ze kterých je možné vkládat svazky do výměnného souboru. Pokud prázdné tak ze všech!
KONTROLOVAT_BUDOVY={ANO / NE}Pokud chcete, aby vás systém upozornil na to, že na alespoň jedné z knihoven v seznamu už cirkulovaný svazek byl, nastavte na ANO, výchozí hodnotou je NE - nekontrolovat.
KONTROLOVAT_ZAZNAM={ANO / NE}Pokud chcete, aby vás systém upozornil na skutečnost, že cílová knihovna má právě přidávaný titul ve svém fondu, nastavte na ANO, výchozí hodnotou je NE - nekontrolovat.
IMPORT_VF_FOND={hodnota typu fond dokumentu}Fond do kterého se budou importovat záznamy přes Import v modulu VF.
Top