Sekce MVS

NastaveníPopis
MVS_MAILPREDMET={řetězec}Předmět objednávkového emailu - MVS
MVSEVIDCIS={řetězec}Formát automaticky generovaného evidenčního čísla MVS - společné pro aktivní i pasivní - - číslo, - rok ve formátu 01, 99, - rok ve formátu 2001, 1999
MVSEVIDCISAKTIV={řetězec}Formát evidenčního čísla pro aktivní MVS
MVSEVIDCISPASIV={řetězec}Formát evidenčního čísla pro pasivní MVS
MVSEVIDCISDLEROKU={ANO / NE}Nastavení generování evidenčního čísla - každý rok od 1 (ANO), nebo kontinuální řada čísel (NE)
MVS_MAILSTORNOPREDMET={řetězec}Předmět emailu stornujícího - MVS
MVS_MAILBODY={řetězec}Tělo emailu pro objednávku MVS
MVS_MAILSTORNOBODY={řetězec}Tělo emailu pro storno MVS
MVS_MAILREZEPREDMET={řetězec}Předmět rezervačního emailu - MVS
MVS_MAILREZEBODY={řetězec}Tělo emailu pro rezervaci MVS
MVSPASIVDELKA={řetězec}Typická délka pasivní výpůjčky v MVS
MVSDEFKATVYP={řetězec}Výchozí kategorie výpůjčky pro modul MVS (důležité hlavně pro pasivní MVS!)
MVSTYPPLATBY={řetězec}Výchozí typ platby pod kterým jsou evidovány platby za výpůjčku MVS - výchozí 1 - standardní platba za výpůjčku
MVSZAJEMDO={řetězec}Můžete si nastavit výchozí hodnotu, kolik dní má čtenář/knihovna zájem o požadovanou knihu, výchozí hodnotou je 30 dní
MVSDEFKATKNIH={hodnota typu kategorie čtenáře}Výchozí kategorie čtenáře pro knihovny v aktivní MVS - pokud není nastavena použije program výchozí kategorii pro čtenáře
MVSOKAMZITYTISKADRESY={ANO / NE}Aplikace ihned po výpůjčce aktivní MVS, nebo vrácení pasivní MVS zobrazuje dialog pro tisk adresního štítku, pokud toto nechcete - nastavte na NE
POPLATEKZAODESLANIPOSTOU={řetězec}Poplatek za odeslání std. dopisu - MVS
POPLATEKZAODESLANISMS={řetězec}Poplatek za odeslání SMS - MVS
TYPPLATBY={řetězec}Typ platby za odeslání/vyřízení MVS
MVSMAILBODY={řetězec}Pokud chcete změnit obsah těla zprávy rozšířit z jen názvu knihy můžete definovat v tomto klíči libovolný text. Můžete použít jakékoliv pole, které je k dispozici v tisku, je nutné jej uzavřít do skopek < >. Např. “Název : : ”, můžete i vložit odřádkování - znak hash “#”.
DEFAULTSMSBODY={řetězec}Definujte text SMS zprávy oznamující čtenáři, že jím požadovaná kniha je k dispozici.
DEFAULTSMSPATA={řetězec}Definujte podpis na konci SMS zprávy oznamující čtenáři, že jím požadovaná kniha je k dispozici.
TRIDIT_KNIHOVNY={NAZEV/MESTO}Zvolte si, zda chcete knihovny v rejstříku řadit dle názvu (výchozí) nebo podle sídla.
MVSOkamzityTiskPotvrzeni={ANO / NE}Pokud chcete, aby se knihovnám hned po vypůjčení knihy vytisklo potvrzení o výpůjčce, nastavte na ANO. Výchozí hodnotou je NE.
DEFAULT_KNIHOVNA={hodnota typu knihovna}Zvolte si výchozí knihovnu pro pasivní MVS
DOTAZPOZICESTITKY={ANO / NE}Nastavte, zda se před tiskem adresních štítků v modulu MVS má nebo nemá systém ptát na pozici štítku na papíru v tiskárně - výchozí je NE.
ZOBRAZENI_SIGLA={PRED/ZA/NE}Nastavení pozice SIGLA v zobrazovaném názvu knihovny v modulu MVS
Top