Sekce OPAC

NastaveníPopis
URL={řetězec}URL adresa Portara, nutno zadat včetně http:// a bez lomítka na konci.
BehindReverseProxy={ANO / NE}Zda je katalog za reverzní proxy (např. apache nebo nginx), a tím pádem má používat speciální rozlišování přichozích ip adres atp.
ForceHttps={ANO / NE}Zda má Portaro automaticky vynucovat https. Funguje pouze pokud Portaro není za reverzní proxy a OPAC.URL začíná na https://.
PeriodicalRestarting={always/never/always-if-windows}Zda se má portaro každou noc restartovat (čímž lze na windows zapnout pravidelnou aktualizaci).
AppserverEnabled={ANO / NE}Zda je ke spuštění Portara potřeba aplikační server.
BuiltInDefaultCovers={řetězec}Seznam typů výchozích obálek (tzn. těch, které se zobrazí, pokud neexistuje naskenovaná obálka) a čísel fondů, ve kterých se mají zobrazit. Formát zápisu je fond(obalka) fond(obalka)…Tedy napřiklad: 1(book) 3(periodical). Možné hodnoty obálek jsou book, periodical, electronic, article, audio. U fondů, pro které není obálka nadefinována se použije výchozí, tedy book.
ForbiddenMenuItems={výčet hodnot )Položky menu (jejich id), které nemají být v katalogu zobrazovány.
FondyDokumentu={výčet hodnot fond dokumentu)Seznam fondů dokumentů zobrazovaných v katalogu.
FondyAutorit={výčet hodnot )Seznam autoritních fondů zobrazovaných v katalogu.
Services={řetězec}Zapnuté služby, které má Portaro automaticky spouštět.
Money={ANO / NE}Nastavení zobrazení dluhů a kreditů čtenářů. ANO = zapnuto.
Locales={výčet hodnot z číselníku}Seznam zobrazovaných jazykových mutací. Aktualně jsou podporovány čeština (cs), angličtina (en), němčina (de), francouzština (fr).
DefaultLocale={řetězec}Výchozí lokalizace katalogu. Jedná se o jednoslovný kód skládající se z kódu jazyka, podtržítka a kódu území (cs_CZ, en_GB, en_US, apod.).
ForbiddenRecordStatuses={výčet hodnot )Seznam statusů záznamu, které nebudou v Portaru zobrazovány.
VnitrniIPAdresy={výčet hodnot}Seznam klientských ip adres, které jsou explicitne nastavené jako vnitřní (nejčasteji to bude pouze loopback - 127.0.0.1, ale pokud budeme chtít nastavit jako vnitřní například i jiné pobočky, tak zde budou jejich konkretní ip).
VnitrniIPAdresyRozsah={výčet hodnot}Rozsah klientských ip adres vnitřní sítě, neboli rozsah adres, které mají být považovány jako adresy uvnitř knihovny. Je to většinou rozsah adres vnitřní sítě (např. 193.168.1.0 až 193.168.1.255). Jedná se o dvě adresy označující začátek a konec rozsahu oddělené středníkem.
VnejsiIPAdresy={výčet hodnot}Seznam klientských ip adres, které jsou explicitně nastavené jako vnější (napr. při používání proxy serveru nastavíme, že vše co bude mít adresu proxy serveru, bude zvenku).
StatusesOfNews={výčet hodnot status exempláře)Načítat jen novinky, které mají tento status.
PresearchedNewsCount={hodnota typu }Počet načítaných novinek na hlavní stránce. Má smysl pouze pokud je nastaveno preferování novinek s obalem. Pak se nejdříve načte tento počet novinek, ze kterých se pak vyberou jen ty s obalem. Zobrazí se jich tolik, kolik je definováno v počtu zobrazovaných. Pokud bude novinek s obalem méně, doplní se novinkami bez obalu.
ShowedNewsCount={hodnota typu }Počet novinek zobrazených na hlavní stránce.
PreferNewsWithCover={ANO / NE}Na hlavní stránce preferovat novinky s obálkou.
BuildingsOfNewsSlider={výčet hodnot )Seznam budov, ze kterých se maji načítat záznamy do pásu s novinkami. Prázdný = všechny budovy.
CameraScanning={ANO / NE}Povolení kamery jako čtečky čárových kódů.
Top