Sekce EMAIL

NastaveníPopis
MAIL_PROVIDER={prázdné/SMTP/SMAPI/MSMAPI/SSL/TLS}Protokol používaný pro odesílání elektronických zpráv
SMTP_SERVER_ADDRESS={řetězec}IP adresa nebo jméno serveru pro odesílání pošty
SMTP_SERVER_PORT={řetězec}Komunikační port pro odesílání pošty
SMTP_USER={řetězec}Uživatelské jméno pro přístup k SMTP serveru
SMTP_PASSWORD={řetězec}Heslo pro přístup k SMTP serveru
SMTP_SENDER_NAME={řetězec}Jméno odesílatele
SMTP_SENDER_ADDRESS={řetězec}Adresa odesílatele
SMTP_PROXY_TYPE={prázdný/SOCK4/SOCK5}Typ proxy serveru
SMTP_DLE_PUJC={ANO / NE}Brát nastavení SMTP podle půjčovny výpůjčky (ANO) nebo dle nastavení pro celou knihovnu (NE)
SMTP_PROXY_ADDRESS={řetězec}IP adresa serveru
SMTP_PROXY_PORT={řetězec}Komunikační port serveru
SMTP_PROXY_USER={řetězec}Uživatelské jméno pro přístup na proxy server
SMTP_PROXY_PASSWORD={řetězec}Heslo pro přístup k serveru
DEFAULTMAILTYPPRILOHY={PDF/TXT/HTML/XLS/RTF}Nastavení výchozího typu přílohy mailu - možnosti
EMAILKOPIE={řetězec}Emailová adresa, na kterou bude program posílat kopii každého mailu, který odešle. Hlavně pro kontrolu zda a v jaké podobě odcházejí maily o rezervacích a upomínkách.
DEFAULTMAILSUBJECTREZERVACE={řetězec}Text předmětu mailu, který oznamuje připravenou rezervaci.
DEFAULTMAILBODYREZERVACE={řetězec}Soubor s tělem mailu, který oznamuje připravenou rezervaci.
REZEMAILBODY={řetězec}Pokud chcete změnit obsah těla zprávy - rozšířit z pouze názvu knihy - můžete definovat v tomto klíči libovolný text. Můžete použít jakékoliv pole, které je k dispozici v tisku. Je nutné jej uzavřít do skopek < >. Např. “Název : : ”, můžete i vložit odřádkování - znak hash “#”.
DEFAULTMAILPATAREZERVACE={řetězec}Soubor s patou mailu, který oznamuje připravenou rezervaci.
EMAILKOPIEREZE={řetězec}Emailová adresa, na kterou bude program posílat kopii každého mailu v rezervacích.
DEFAULTMAILSUBJECTOBJEDNAVKA={řetězec}Předmět emailu, který je odeslán čtenáři jako upozornění na připravenou objednávku.
DEFAULTMAILBODYOBJEDNAVKA={řetězec}Název souboru, ve kterém je definice těla emailu, který je odeslán čtenáři jako upozornění na připravenou objednávku.
DEFAULTMAILPATAOBJEDNAVKA={řetězec}Název souboru, ve kterém je definice paty emailu, který je odeslán čtenáři jako upozornění na připravenou objednávku.
EMAILKOPIEOBJED={řetězec}Emailová adresa, na kterou je odeslána kopie emailu, který je odeslán čtenáři jako upozornění na připravenou objednávku.
DEFAULTMAILSUBJECTPREDUPOM={řetězec}Pouze od verze 1.1. Předmět mailu s oznámením o končící výpůjční době.
DEFAULTMAILBODYPREDUPOM={řetězec}Pouze od verze 1.1. Cesta k souboru s předdefinovaným tělem zprávy o končící výpůjční době. Pokud není uvedena, program vloží text “Upozorňujeme Vás na blížící se konec výpůjční doby u následujících dokumentů: “.
PREDUPOMMAILBODY={řetězec}Předupomínky - Pokud chcete změnit obsah těla zprávy - rozšířit z pouze názvu knihy - můžete definovat v tomto klíči libovolný text. Můžete použít jakékoliv pole, které je k dispozici v tisku. Je nutné jej uzavřít do skopek < >. Např. “Název : : ”, můžete i vložit odřádkování - znak hash “#”.
DEFAULTMAILPATAPREDUPOM={řetězec}Pouze od verze 1.1. Cesta k souboru s patou zprávy o končící výpůjční době. Pokud není uvedena, program vloží text “Toto upozornění nemá žádný odkladný účinek vzhledem k sankcím za pozdní vrácení výpůjček !!”.
EMAILKOPIEPREDUPOM={řetězec}Pokud posíláte předupomínky, můžete si nastavit email, na který bude program automaticky posílat kopie odeslaných emailů - pro kontrolu.
DEFAULTMAILSUBJECTUPOMINKY={řetězec}Text předmětu mailu s upozorněním na upomínku
DEFAULTMAILBODYUPOMINKY={řetězec}Soubor s tělem mailu s upozorněním na upomínku
UPOMMAILBODY={řetězec}Pokud chcete změnit obsah těla zprávy - rozšířit z pouye názvu knihy - můžete definovat v tomto klíči libovolný text. Můžete použít jakékoliv pole, které je k dispozici v tisku, je nutné jej uzavřít do skopek < >. Např. “Název : : ”, můžete i vložit odřádkování - znak hash “#”.
UPOMZOBRVRATTEV={ANO / NE}Nastavení, zda v upomínkách před název knihy napsat, ve které půjčovně ji má čtenář vrátit (Vraťte v …) - výchozí ANO.
DEFAULTMAILPATAUPOMINKY={řetězec}Soubor s patou mailu s upozorněním na upomínku
EMAILKOPIEUPOM={řetězec}Emailová adresa, na kterou bude program posílat kopii každého mailu v upomínkách.
EMAILKOPIEMVS={řetězec}Adresa pro doručení kopie odeslaného emailu - pro kontrolu odeslání.
DEFAULTMAILSUBJECTMVS={řetězec}Předmět info emailu o připravené MVS.
DEFAULTMAILBODYMVS={řetězec}Tělo info emailu o připravené MVS - pokud není nastaveno tak “Máte připravené následující dokumenty: “.
OZNAMENI_OBJEDNAVKA={hodnota typu }Pokud chcete dostávat upozornění na nové objednávky, zadejte kontaktní email.
DEFAULTMAILPATAMVS={řetězec}Pata info emailu o připravené MVS - pokud není nastaveno tak prázdné.
POSILATSKRYTOUKOPII={ANO / NE}Pokud nastavíte na ANO, bude program posílat veškerou mailovou komunikaci i na adresu uvedenou v [KNIHOVNA] EMAIL - výchozí nastavení je NE.
DEFAULTMAILTYPPRILOHYMVS={PDF/TXT/HTML/XLS/RTF}Nastavení výchozího typu přílohy mailu pro MVS - možnosti TXT, PDF, HTML, XLS, RTF.
LOG_EMAIL={ANO / NE}Pokud nastavíte na ANO, bude program ukladat veškerou mailovou komunikaci i do databáze do LOG souboru - výchozí nastavení je ANO.
SMTP_USE_SENDER_AND_FROM={ANO / NE}Zda se má při jiném odesilateli (např. pokud čtenář posílá přes Portaro mail knihovně) používat kombinace (tzn. fyzický odesilatel + autor emailu) hlaviček Sender a From misto kombinace From a ReplyTo.
VYPUCMAILBODY={řetězec}Tělo emailu potvrzení o výpůjčce
DefaultMailSubjectVypujcky={řetězec}Předmět emailu potvrzení o výpůjčce
DefaultMailBodyVypujcky={řetězec}Tělo emailu potvrzení o výpůjčce - text před seznamem výpůjček
DefaultMailPataVypujcky={řetězec}Tělo emailu potvrzení o výpůjčce - text za seznamem výpůjček
SMTP_AUTH={ANO / NE}Zda v SMTP spojení používat autentizaci. Pokud ano, musí být nastavené SMTP jméno a heslo.
SMTP_SENDER_ADDRESS_PREDUPOMINKY={řetězec}Adresa uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - předupomínky.
SMTP_SENDER_NAME_PREDUPOMINKY={řetězec}Jméno uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - předupomínky.
SMTP_SENDER_ADDRESS_UPOMINKY={řetězec}Adresa uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - upomínky.
SMTP_SENDER_NAME_UPOMINKY={řetězec}Jméno uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - upomínky.
SMTP_SENDER_ADDRESS_REZERVACE={řetězec}Adresa uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - rezervace.
SMTP_SENDER_NAME_REZERVACE={řetězec}Jméno uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - rezervace.
SMTP_SENDER_ADDRESS_MVS={řetězec}Adresa uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - MVS.
SMTP_SENDER_NAME_MVS={řetězec}Jméno uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - MVS.
SMTP_SENDER_ADDRESS_OBJEDNAVKA={řetězec}Adresa uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - objednávky.
SMTP_SENDER_NAME_OBJEDNAVKA={řetězec}Jméno uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - objednávky.
SMTP_SENDER_ADDRESS_CIRKULACE={řetězec}Adresa uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - cirkulace.
SMTP_SENDER_NAME_CIRKULACE={řetězec}Jméno uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - cirkulace.
UPOMINKY_PO_PUJCOVNACH={ANO / NE}Nastavte, zda si přejete rozesílat čtenářům emaily dle půjčoven u výpůjček (pokud má čtenář výpůjčky na 2 půjčovnách přijdou mu 2 emaily) - umožňuje rozlišit text emailu, odesílatele emailu, atd.
PREDUPOMINKY_PO_PUJCOVNACH={ANO / NE}Nastavte, zda si přejete rozesílat čtenářům emaily dle půjčoven u výpůjček (pokud má čtenář výpůjčky na 2 půjčovnách přijdou mu 2 emaily) - umožňuje rozlišit text emailu, odesílatele emailu, atd.
REZERVACE_PO_PUJCOVNACH={ANO / NE}Nastavte, zda si přejete rozesílat čtenářům emaily dle půjčoven u rezervací (pokud má čtenář rezervace na 2 půjčovnách přijdou mu 2 emaily) - umožňuje rozlišit text emailu, odesílatele emailu, atd.
OBJEDNAVKY_PO_PUJCOVNACH={ANO / NE}Nastavte, zda si přejete rozesílat čtenářům emaily dle půjčoven u objednávek (pokud má čtenář objednávky na 2 půjčovnách přijdou mu 2 emaily) - umožňuje rozlišit text emailu, odesílatele emailu, atd.
MVS_PO_PUJCOVNACH={ANO / NE}Nastavte, zda si přejete rozesílat čtenářům emaily dle půjčoven u výpůjček (pokud má čtenář výpůjčky na 2 půjčovnách přijdou mu 2 emaily) - umožňuje rozlišit text emailu, odesílatele emailu, atd.
CIRKULACE_PO_PUJCOVNACH={ANO / NE}Nastavte, zda si přejete rozesílat čtenářům emaily dle půjčoven u výpůjček (pokud má čtenář výpůjčky na 2 půjčovnách přijdou mu 2 emaily) - umožňuje rozlišit text emailu, odesílatele emailu, atd.
CASLIN_SENDER_NAME={řetězec}Jméno odesílatele emailů do CASLIN
CASLIN_SENDER_ADDRESS={hodnota typu }Emailová adresa odesílatele emailů do CASLIN
DEFAULTMAILSUBJECTKONREG={řetězec}Text předmětu emailu oznámení o blížícím se konci registrace
DEFAULTMAILBODYKONREG={řetězec}Text obsahu emailu oznámení o blížícím se konci registrace
DEFAULTMAILSUBJECTZRUSREZE={řetězec}Nastavení výchozí hodnoty předmětu emailu oznamujícího zrušení rezervace/objednávky výpůjčky - výchozí hodnota je - Oznámení o zrušení rezervace/objednávky.
DEFAULTMAILBODYZRUSREZE={řetězec}Nastavení výchozí hodnoty obsahu emailu oznamujícího zrušení rezervace/objednávky výpůjčky - výchozí hodnota je - Dobrý den , - oznamujeme vám, že vaše na titul , byla zrušena - Z důvodu: - Hezký den - .
DEFAULTMAILSUBJECTPRESKOCREZE={řetězec}Nastavení výchozí hodnoty předmětu emailu oznamujícího přeskočení rezervace/objednávky výpůjčky ve frontě - výchozí hodnota je - Oznámení o zrušení rezervace/objednávky.
DEFAULTMAILBODYPRESKOCREZE={řetězec}Nastavení výchozí hodnoty obsahu emailu oznamujícího přeskočení rezervace/objednávky výpůjčky ve frontě - výchozí hodnota je - Dobrý den , - oznamujeme vám, že vaše na titul , byla zrušena - Z důvodu: - Hezký den - .
SMTP_REPLYTO_ADDRESS={hodnota typu }Pokud je nutno nastavit jako adresu odchozí pošty jinou adresu než vaši, můžete nastavit adresu pro odpověď zde.
PLATBY_MAILBODY={řetězec}Definice datového řádku při odesílání potvrzení o platbě čtenáře - výchozí hodnotou je <DATUM> - <POPLATEK> <CASTKA> .
DefaultMailSubjectPlatby={řetězec}Předmět zprávy o potvrzení o platbě čtenáře - výchozí Potvrzení o platbě .
DefaultMailBodyPlatby={řetězec}Text zprávy o potvrzení o platbě čtenáře, který je vypsán před seznam uhrazených plateb.
DefaultMailPataPlatby={řetězec}Text zprávy o potvrzení o platbě čtenáře, který je vypsán za seznam uhrazených plateb.
DefaultMailTypPrilohyPlatby={řetězec}Systém vkládá do zprávy o platbě čtenáře digitální obsah, který by std. vytiskl na tiskárnu - zvolte typ obsahu - výchozí PDF .
EmailKopiePlaby={řetězec}Emailová adresa, na kterou systém pošle kopii odeslané zprávy o potvrzení o platbě - pro kontrolu knihovny.
DEFAULTMAILSUBJECTANON={řetězec}Text předmětu emailu oznámení o blížící se anonymizaci
DEFAULTMAILBODYANON={řetězec}Text obsahu emailu oznámení o blížící se anonymizaci
OBJEDMAILBODY={řetězec}Pokud chcete změnit obsah těla zprávy o vyřízené objednávce - rozšířit z pouze názvu knihy - můžete definovat v tomto klíči libovolný text. Můžete použít jakékoliv pole, které je k dispozici v tisku, je nutné jej uzavřít do skopek < >. Např. “Název : : ”, můžete i vložit odřádkování - znak hash “#”.
Top