Sekce KNIHOVNA

NastaveníPopis
NAZEV={řetězec}Název knihovny
MISTO={řetězec}Město, ve kterém se knihovna nachází
ULICE={řetězec}Ulice, ve které se knihovna nachází
PSC={řetězec}Poštovní směrovací číslo knihovny
TELEFON1={řetězec}První telefonní číslo knihovny
TELEFON2={řetězec}Druhé telefonní číslo knihovny
FAX={řetězec}Fax. číslo knihovny
EMAIL={řetězec}E-mail knihovny
ICO={řetězec}Identifikační číslo knihovny
DICO={řetězec}DICO knihovny
UCET={řetězec}Bankovní účet knihovny
SIGLA={řetězec}Sigla knihovny
OpeningMonday={výčet hodnot )Otevírací doba - pondělí (formát HH:mm, oddělené čárkami, např: 06:00-12:00,14:30-16:00)
OpeningTuesday={výčet hodnot )Otevírací doba - úterý (formát HH:mm, oddělené čárkami, např: 06:00-12:00,14:30-16:00)
OpeningWednesday={výčet hodnot )Otevírací doba - středa (formát HH:mm, oddělené čárkami, např: 06:00-12:00,14:30-16:00)
OpeningThursday={výčet hodnot )Otevírací doba - čtvrtek (formát HH:mm, oddělené čárkami, např: 06:00-12:00,14:30-16:00)
OpeningFriday={výčet hodnot )Otevírací doba - pátek (formát HH:mm, oddělené čárkami, např: 06:00-12:00,14:30-16:00)
OpeningSaturday={výčet hodnot )Otevírací doba - sobota (formát HH:mm, oddělené čárkami, např: 06:00-12:00,14:30-16:00)
OpeningSunday={výčet hodnot )Otevírací doba - neděle (formát HH:mm, oddělené čárkami, např: 06:00-12:00,14:30-16:00)
Top