Sekce ISSUE

NastaveníPopis
DEFAULTLOKACE={hodnota typu lokace}Kód výchozí lokace pro daný fond.
DEFAULTKATVYP={hodnota typu }Kód výchozí kategorie výpůjčky pro daný fond.
DEFAULTTEMSKUP={hodnota typu tematická skupina}Kód výchozí tématické skupiny pro daný fond.
DEFAULTZPNAB={hodnota typu způsob nabytí}Kód způsobu nabytí pro daný fond.
DEFAULTSTATUS={hodnota typu status exempláře}Číslo výchozího statusu pro daný fond.
VYJIMKY={řetězec}Pouze sekce ISSUE. Pokud potřebujete pro určité lokace definovat jiné výchozí hodnoty kategorie výpůjčky a způsobu nabytí, můžete je nadefinovat jako uspořádanou trojici kódů lokace, kategorie a zp. nabytí. Oddělovačem položek je znak středníku ‘;’, oddělovačem celých trojic je svislítko. Např. Vyjimky=lokace;kategorie;zpus_nab.
NASTAVITISSUEDLEPOSLEDNIHO={ANO / NE}Pokud nastavíte na ANO - program bude inicializovat formulář pro generování ISSUE dle údajů z posledního přidaného issue v ročníku.
Top