Sekce DENIK

NastaveníPopis
DB={řetězec}Dospělí beletrie, seznam zkratek tematických skupin, které má program brát jako Beletrie dospělí, oddělovač je znak svislítka.
DN={řetězec}Dospělí naučná, seznam zkratek tematických skupin, které má program brát jako Naučná dospělí, oddělovač je znak svislítka.
MB={řetězec}Mládež beletrie, seznam zkratek tematických skupin, které má program brát jako Beletrie mládež, oddělovač je znak svislítka.
MN={řetězec}Mládež naučná, seznam zkratek tematických skupin, které má program brát jako Naučná mládež, oddělovač je znak svislítka.
MVS={ANO / NE}Informace, zda uživatel využívá modul MVS v programu KpWin SQL.
VF={ANO / NE}Informace, zda uživatel využívá modul Výměnný fond v programu KpWin SQL.
VERDENIKDLEOBNOVENYCH={ANO / NE}Nastavte, zda má program počítat registrované čtenáře přesně dle definice ministerstva kultury - tj. dle data registrace v daném roce (výchozí stav, hodnota NE), nebo dle tzv. data obnovení, tj. dle první návštěvy čtenáře v aktuálním kalendářním roce (hodnota ANO).
ROZDEL={V/P/B}Nastavení tisku výsledku výpočtu deníku veřejné knihovny - dle budov, půjčoven, nebo lokací.
OSTATNI={T/F/P}Nastavení rozlišovače ostatních polí v deníku - tematické skupiny, fondy, obsah konrétního pole.
KARTO={řetězec}Ostatní - Kartografické dokumenty, seznam zkratek tematických skupin, čísel fondů, nebo obsahů pole které má program brát jako Kartografické dokumenty, oddělovač je znak svislítka.
TISHUD={řetězec}Ostatní - Tištěné hudebniny, seznam zkratek tematických skupin, čísel fondů nebo obsahů pole, které má program brát jako tištěnou hudebninu, oddělovač je znak svislítka.
ELEKTRO={řetězec}Ostatní - Elektronické dokumenty, seznam zkratek tematických skupin, čísel fondů nebo obsahů pole, které má program brát jako Elektronické dokumenty, oddělovač je znak svislítka.
GRAFIK={řetězec}Ostatní - Grafické dokumenty, seznam zkratek tematických skupin, čísel fondů nebo obsahů pole, které má program brát jako Grafické dokumenty, oddělovač je znak svislítka.
AUDIOOB={řetězec}Ostatní - Audiovizuální dokumenty - obrazové, seznam zkratek tematických skupin, čísel fondů nebo obsahů pole, které má program brát jako AD - obrazové, oddělovač je znak svislítka.
AUDIOZO={řetězec}Ostatní - Audiovizuální dokumenty - obrazově zvukové, seznam zkratek tematických skupin, čísel fondů nebo obsahů pole, které má program brát jako AD - obrazově zvukové, oddělovač je znak svislítka.
AUDIOZV={řetězec}Ostatní - Audiovizuální dokumenty - zvukové, seznam zkratek tematických skupin, čísel fondů nebo obsahů pole, které má program brát jako AD - zvukové, oddělovač je znak svislítka.
MIKRO={řetězec}Ostatní - Mikrografické dokumenty, seznam zkratek tematických skupin, čísel fondů nebo obsahů pole, které má program brát jako Mikrografické dokumenty, oddělovač je znak svislítka.
RUKOPIS={řetězec}Ostatní - Rukopisy, seznam zkratek tematických skupin, čísel fondů nebo obsahů pole, které má program brát jako Rukopisy, oddělovač je znak svislítka.
IPADDR={řetězec}Prefix IP adresy, kterou má program považovat za vnitřní IP adresu.
CIS_POL={řetězec}Pole pro rozdělení speciálních typů dokumentů.
Top