Sekce KATALOG

NastaveníPopis
ZOBRAZOVATPOCETVYHLEDANYCH={ANO / NE}Zvolte si, zda chcete, aby program po skončení hledání zobrazil vedle dohledávacího políčka počet vyhledaných záznamů. POZOR! Tato volba může způsobit zvýšené nároky na síťový provoz, také odezva na spuštění vyhledávání je pomalejší. Jako výchozí hodnota je proto zvolena NE.
ZOBRDEZI={ANO / NE}Zobrazovat nebo nezobrazovat dezideráta v katalogu.
ZOBRNEDEFPODPOLE={ANO / NE}Pouze od verze 1.1. Pokud si přejete, aby program nezobrazoval podpole, která nejsou definována v pracovním listu fondu dokumentu, nastavte klíč na NE. Pokud chcete mít kontrolu nad obsahem polí záznamu, ponechte klíč na ANO.
ISBDHEAD={řetězec}Hlavička katalogizačního lístku, která je použita, pokud program nenajde hodnotu pro fond. Hlavička je zobrazena jiným písmem, než zbytek lístku. Výchozí styl je: MS Sans Serif, velikost 9, tučné, barva modrá (Nastavení fontu je možné změnit v uživatelských nastaveních). Syntax zápisu nastavení je společná pro všechny ISBD… klíče a je dvoustupňová. popis_pole_1/popis_pole_2/popis_pole_3/… kde znak ‘/’ je oddělovačem definicí polí. Popis_pole má následující strukturu ccc^ppp^mmm^abc^sss nebo prostý_t.
ISBDBODY={řetězec}Definice těla katalogizačního lístku, která je použita pokud program nenajde hodnotu pro fond. Výchozí styl je: MS Sans Serif, velikost 8, normální písmo, barva černá (Nastavení fontu je možné změnit v uživatelských nastaveních).
REJSTRIKKROK={řetězec}Počet najednou načtených řádků do formuláře pro rejstřík.
NACISTRADKU={řetězec}Počet dokumentů/autorit, které program načítá najednou z databáze. Pokud dojdete na poslední záznam, program načte znovu tento počet záznamů. Výchozí hodnota je 500.
NEREZE_STATUS={výčet hodnot status exempláře)Seznam čísel nerezervovatelných statusů, doporučujeme ale používat nastavení v DB, oddělovačem je svislítko.
NEREZE_ZPNAB={výčet hodnot způsob nabytí)Seznam kódů nerezervovatelných způsobů nabytí, oddělovačem je svislítko.
NEREZE_TEMSK={výčet hodnot tematická skupina)Seznam kódů nerezervovatelných tematických skupin, oddělovačem je svislítko.
NEREZE_LOK={výčet hodnot lokace)Seznam kódů nerezervovatelných lokací, oddělovačem je svislítko.
NEREZE_DEP={výčet hodnot )Seznam kódů nerezervovatelných oddělení, oddělovačem je čárka.
ZOBRPRVSIGN={ANO / NE}Pokud chcete, aby program ve stavovém řádku u titulu v katalogu/izaci zobrazoval první nalezenou signaturu u svazků, nastavte na ANO.
PORADIPOLINAVESTOVY={CIS_POL/FDEF}Můžete si vybrat, zda si přejete seřadit pole v návěšťovém náhledu dle čísel, nebo dle pořadí ve FDEF.
POUZEVLASTNIBUDTIT={ANO / NE}Pokud chcete vidět jen ty tituly, které máte na své budově, nastavte na ANO.
NEOBJ_STATUS={výčet hodnot status exempláře)Seznam čísel nerezervovatelných statusů, doporučujeme ale používat nastavení v DB, oddělovačem je svislítko.
NEOBJ_ZPNAB={výčet hodnot způsob nabytí)Seznam kódů nerezervovatelných způsobů nabytí, oddělovačem je svislítko.
NEOBJ_TEMSK={výčet hodnot tematická skupina)Seznam kódů nerezervovatelných tématických skupin, oddělovačem je svislítko.
NEOBJ_LOK={výčet hodnot lokace)Seznam kódů nerezervovatelných lokací, oddělovačem je svislítko.
NEOBJ_DEP={výčet hodnot )Seznam kódů neobjednatelných odděleni, oddělovačem je čárka.
MAXBEZZRUSHLED={řetězec}Pokud máte vyhledán maximálně nastavený počet záznamů, tak program pro zrušení filtru při dohledávání záznamu nevyžaduje kliknutí na příslušné tlačítko - výchozí hodnota je 1.
ZAKAZREZE_ZPNAB={výčet hodnot způsob nabytí)Seznam kódů zakázaných exemplářů pro účel rezervace dle způsobů nabytí, oddělovačem je svislítko.
ZAKAZREZE_TEMSK={výčet hodnot tematická skupina)Seznam kódů zakázaných exemplářů pro účel rezervace dle tématických skupin, oddělovačem je svislítko.
ZAKAZREZE_STATUS={výčet hodnot status exempláře)Seznam kódů zakázaných exemplářů pro účel rezervace dle statusů, oddělovačem je svislítko.
ZAKAZREZE_LOK={výčet hodnot lokace)Seznam kódů zakázaných exemplářů pro účel rezervace dle lokací, oddělovačem je svislítko.
ZAKAZOBJ_ZPNAB={výčet hodnot způsob nabytí)Seznam kódů zakázaných exemplářů pro účel rezervace dle způsobů nabytí, oddělovačem je svislítko.
ZAKAZOBJ_TEMSK={výčet hodnot tematická skupina)Seznam kódů zakázaných exemplářů pro účel rezervace dle tématických skupin, oddělovačem je svislítko.
ZAKAZOBJ_STATUS={výčet hodnot status exempláře)Seznam kódů zakázaných exemplářů pro účel rezervace dle statusů, oddělovačem je svislítko.
ZAKAZOBJ_LOK={výčet hodnot lokace)Seznam kódů zakázaných exemplářů pro účel rezervace dle lokací, oddělovačem je svislítko
DOHLEDAVAT_BEZ_DIAKRITIKY={ANO / NE}Pokud chcete v katalogu, autoritách a deziderátech dohledávat bez diakritiky - nastavte na ANO. Výchozí hodnota je NE - tj. dohledává se včetně háčků a čárek.
VYHLEDANE_DLE_ROKU={ANO / NE}Pokud chcete vyhledané tituly v katalogu/gizaci seřadit prioritně dle roku, nastavte na ANO.
FORMAT_EXPORTU={výčet hodnot z číselníku}Podporované typy exportu.

Syntax zápisu nastavení ISBD…klíčů

Výchozí hodnoty ISBD klíčů pro jednotlivé hodnoty

Top