Sekce AKVIZICE

NastaveníPopis
CISDOKL={DOD/AKV/UCT}Zvolte, které z čísel faktury se má vkládat a zobrazovat v záznamu svazku.
DEFAULTMAILSUBJECTOBJEDNAVKY={řetězec}Text předmětu zprávy, kterou zasíláte jako objednávku.
DEFAULTMAILBODYOBJEDNAVKY={řetězec}Cesta k textovému souboru, jehož obsah bude použit jako hlavička objednávky (bude umístěn před seznamem objednávaných titulů).
DEFAULTMAILPATAOBJEDNAVKY={řetězec}Cesta k textovému souboru, jehož obsah bude použit jako pata objednávky (bude umístěn za seznamem objednávaných titulů).
DEFAULTMAILSUBJECTURGENCE={řetězec}Text předmětu zprávy, kterou zasíláte jako urgenci.
DEFAULTMAILBODYURGENCE={řetězec}Cesta k textovému souboru, jehož obsah bude použit jako hlavička urgence (bude umístěn před seznamem urgovaných titulů).
DEFAULTMAILPATAURGENCE={řetězec}Cesta k textovému souboru, jehož obsah bude použit jako pata urgence (bude umístěn za seznamem urgovaných titulů).
PRIPONAFAKTURY={řetězec}Tuto příponu bude program automaticky připojovat k číslu faktury akvizice.
PRIPONAOBJEDNAVKY={řetězec}Tuto příponu bude program automaticky připojovat k číslu objednávky.
DEFAULTMAILPRILOHYOBJEDNAVKY={řetězec}Výchozí typ přílohy u objednávek - akvizice.
DOTAZPOZICESTITKY={ANO / NE}Dotaz na pozici tisku štítku.
DEFAULTMAILTYPPRILOHYOBJEDNAVKY={PDF/TXT/HTML/XLS/RTF}Typ přílohy k emailu objednávky.
DEFAULTMAILTYPPRILOHYURGENCE={PDF/TXT/HTML/XLS/RTF}Typ přílohy emailu urgence.
EMAILKOPIEOBJED={řetězec}Pokud posíláte z akvizice objednávky emailem, můžete si nechat posílat kopie těchto emailů na zvolený email.
TRIDITDLEROKNAKLADU={ANO / NE}Program rozděluje faktury dle jednotlivých let. Můžete si vybrat, zda je chcete řadit dle roku, kdy byla vytvořena, nebo dle roku, do kterého spadá nákladově - std. je nákladově ANO, dle vytvoření NE.
OBJEDNAVKYMAILBODY={řetězec}Pokud chcete změnit obsah těla zprávy (rozšířit z pouhého názvu knihy),můžete definovat v tomto klíči libovolný text. Můžete použít jakékoliv pole, které je k dispozici v tisku, je nutné jej uzavřít do skopek < >. Např. “Název : : ”, můžete i vložit odřádkování - znak hash “#”.
URGENCEMAILBODY={řetězec}Pokud chcete změnit obsah těla zprávy (rozšířit z pouhého názvu knihy), můžete definovat v tomto klíči libovolný text. Můžete použít jakékoliv pole, které je k dispozici v tisku, ale je nutné jej uzavřít do skopek < >. Např. “Název : : ”, můžete i vložit odřádkování - znak hash “#”.
URGENCEPERIOMAILBODY={řetězec}Pokud chcete změnit obsah těla zprávy (výchozí - název knihy + číslo a ročník), můžete definovat v libovolný text. Můžete použít jakékoliv pole, které je k dispozici v tisku, je nutné jej uzavřít do skopek < >. Např. “Název : : ”, můžete i vložit odřádkování - znak hash “#”.
KARTA_FAKTURA={řetězec}Definice karty faktury v záložce faktur (nad položkami faktur) - struktura je jako HTML tabulka - používejte jen čisté TR a TD tagy. Proměnné jsou v <a > a mohou být - ID_FAK, CIS_FAK_AKV, CIS_FAK_UCT, CIS_FAK_DOD, FK_UCTU, UCET, ROK_FAK, ROK_NAKL, CENA_FAK, FK_MENY, CENA_KC, DAT_FAK, DAT_ZDAN, FK_UZIV, ZPRACOVAL, POZNAMKA, TYPFAK, VYRIZENO, TRID_CIS, FK_DOD, DODAVATEL, RABAT, CENA_FAK_INT, CENA_POL_INT, ROZDIL_NEG, ROZDIL_POZ
KARTA_OBJEDNAVKA={řetězec}Definice karty objednávky v záložce objednávek (nad položkami objednávek) - struktura je jako HTML tabulka - používejte jen čisté TR a TD tagy. Proměnné jsou v < a > a mohou být - CIS_OBJ, ID_OBJ, FK_DOD, DODAVATEL, DAT_OBJ, POZNAMKA, FK_MENY, FK_UZIV, ZPRACOVAL, ROK_OBJ, TRID_CIS, DAT_TISKU, RABAT, DAT_DOD, CELK_CENA_FAK, CELK_CENA_SLEVA, CELK_CENA_KC, CELK_KUSU
SMTP_SENDER_ADDRESS={řetězec}Adresa odesílatele pro posílání objednávek z modulu Akvizice (pokud je jiný než standardní).
SMTP_SENDER_NAME={řetězec}Jméno odesílatele pro posílání objednávek z modulu Akvizice (pokud je jiný než standardní).
ELEKTRONICKE_DODANI={řetězec}Pro importy do Výběrového řízení, kdy chcete elektronické dodání dokumentu. Nastavte text, který má program považovat za indikaci elektronického dodání - výchozí hodnota je “Elektronicky”.
Top