Sekce DATA

NastaveníPopis
LOGFILE={řetězec}Cesta k logovacímu souboru, program do něj zapisuje systémová hlášení.
TEMP={řetězec}Složka pro dočasné a pomocné soubory.
TEMP_PREVIEW_PATH={řetězec}Složka pro náhledy tisku. Využijete ji v případě, kdy nechcete aby uživatelé při tisku do náhledu zakládali soubory s náhledem tisku přímo na serveru v adresáři s tiskovou sestavou.
INDEXACE_VLAKEN={řetězec}Max. počet vláken, které mohou indexovat.
FILEEXT={řetězec}Seznam definovaných typů externích souborů, oddělených znakem .
FILEPATH={řetězec}Složka s externími soubory, která slouží jako výchozí adresář. Každý typ externího souboru může mít definovánu vlastní složku.
FILEXXX={řetězec}Složka s externími soubory typu ‘xxx’. Tento typ musí být uveden v klíči FILEEXT.
IMPORT={řetězec}Výchozí složka pro import záznamů.
TEMP_PRINT_PATH={řetězec}Složka pro dočasné tiskové soubory.
KONFIG={řetězec}Cesta ke konfiguračním souborům - šablony ze souboru.
EXPORTPDF={řetězec}Adresář pro soubory ve funkci export do PDF.
FILEPATH_WEB={řetězec}Prefix pro cesty k externím souborům pro přístup přes web.
IMAGE_THUMB_HEIGHT={hodnota typu }Nastavení velikosti (výšky) náhledů obrázků v pixelech.
Top