Sekce KPWIN

NastaveníPopis
SERIAL={řetězec}Přidělené sériové číslo, 12-ti místný kód.
VALKOD={řetězec}Přidělený validační kód, 6-ti místný kód.
KpsysApiKey={řetězec}Přístupový klíč na KP-SYS server.
LicenceKey={řetězec}Licenční klíč (náhrada za validační kód).
ERRORLOG={řetězec}Cesta k souboru se záznamy o chybových stavech. Pokud není uvedena celá cesta včetně písmene diskového oddílu, je brána cesta relativně k adresáři, ze kterého byl program spuštěn.
HELP={řetězec}Složka obsahující nápovědu.
DOTAZPREDZAVRENIMZALOZKY={ANO / NE}Nastavte, zda si přejete, aby se vás program dotazoval vždy před zavřením záložky (ANO), nebo jen u potenciálně problematických - editace dokumentu/autority, nastavení programu (NE).
ODPOJ_MIN={řetězec}Nastavení po kolika minutách nečinnosti má program uživatele automaticky odpojit. Program není vypnut, ale uživatel se musí před opětovným zahájením práce znovu přihlásit a program obnoví svůj stav přesně tak, jak byl před přerušením práce. Povolený rozsah hodnot je 10 .. 45 minut, výchozí hodnota je 30 minut. Tuto funkci nelze vypnout.
SKOLNIVERZE={ANO / NE}Tato funkce zapíná i u verzí, které nejsou přímo určeny ke spolupráci se systémem Bakaláři. Umožňuje import žáků, učitelů a tříd z tohoto systému.
DELIM={řetězec}Seznam oddělovačů.
KONTROLOVATAKTUALIZACE={ANO / NE}Pouze od verze 1.1. Zapnutí/vypnutí automatické kontroly aktualizací programu.
OFFLINE={řetězec}Cesta k databázi pro Off-Line výpůjčky, včetně jména databázového souboru. Cesta musí být uvedena z lokálního pohledu serveru, nikoliv klientské stanice. Tento klíč má význam jen pro vytvoření této databáze. Klientské stanice v případě offline výpůjček používají lokální ini soubory.
POVOLITVICESPUSTENI={ANO / NE}Pouze od verze 1.1. Povolení nebo zákaz spuštění více instancí programu na jednom PC. Výchozí stav je - povoleno. Pokud je zakázáno a program detekuje jinou běžící instanci programu, pípne a ukončí se.
ZAVRITOKNOPOTISKU={ANO / NE}Nastavte, zda okamžitě po skončení tisku chcete zavírat okno tiskového modulu.
CAPTIONTEXT={řetězec}Pokud máte více databází, může vám s orientací pomoci nastavení speciálního textu v hlavičce programu.
LOKALIZACE={ANO / NE}Nastavte, zda si přejete používat lokalizaci aplikace nebo ne. Výchozí nastavení je NE - pouze čeština, rychlejší, ANO - alternativně i angličtina, časem možná němčina.
PREFIX_SMS={řetězec}Prefix pro rozpoznání SMS u operátora, standardně KPSYS.
WEBERRORLOG={ANO / NE}Pokud nemáte přístup z lokálních stanic na web a nebo prostě jen nechcete aby program logoval chyby i na náš server - nastavte na NE.
UPDATE_PROTOKOL={řetězec}Protokol, kterým budou stahovány aktualizace AS - RSYNC.
LOGIN_TYP={INTERNAL/PORTARO}Způsob přihlašování do Verbis.
Top