Rezervace

V modulu rezervací lze zobrazit všechny stupně rezervačního systému. Poté, co čtenář zadá v katalogu na některý dokument žádost o rezervaci, dostane se tato položka do Požadavků na rezervaci. Ty jsou dle uvážení knihovníkem přesunuty mezi Rezervace. V okamžiku, kdy se rezervovaný dokument vrátí, automaticky se přesune do složky Neodeslaných rezervací, po vytištění (poslání e-mailem nebo SMS) oznámení pak mezi Odeslané rezervace. Od okamžiku přesunu požadavku mezi rezervace systém hlídá pořadí žadatelů o rezervaci, nicméně dokud není rezervace odeslaná, může knihovník půjčit dokument i mimo pořadí jinému čtenáři. Systém však skutečnost, že je na dokumentu rezervace, při půjčování vždy hlásí.

V případě, že knihovně nevyhovuje požadavky mezi rezervace přesouvat ručně, lze nakonfigurovat v Nastavení programu, aby se požadavky mezi rezervace přesouvaly automaticky.

Kromě rezervací je ve stejném modulu k dispozici i evidence objednávek (připravených a nepřipravených) a pokud knihovna vlastní i modul MVS, tak i evidenci připravených MVS.

image alt

Objednávky

Funkční klávesy

Klávesová zkratkaNázev ikonky
drawing F5Přesune požadavek do rezervací/vyřídí objednávku
drawing F6Vrátí zpět do rezervací
drawing Ctrl + DeleteSmazat rezervaci
drawing Num+Označit/odznačit rezervaci, požadavek
Top