Výpůjční modul

Modul slouží ke kompletní správě databází čtenářů, výpůjček, rezervací a upomínek. Umožňuje intuitivní a rychlou výpůjčku, vrácení, prolongace výpůjček i jejich rezervace a automatické generování upomínek, práci s výměnnými fondy a MVS.

Výpůjční modul není omezen jen na tituly a exempláře, které jsou již zkatalogizované v databázi, ale umožňuje i tzv. zpětnou katalogizaci, díky čemuž lze půjčovat a vracet i exempláře, které ještě nebyli zpracovány. Modul podporuje komplexní využití čárkového kódu (lze snímat i kódy s alfanumerickými znaky i s rozlišením malých a velkých písmen).

Součástí modulu je výpočet poplatků a pokut pro jednotlivé kategorie uživatelů. Lze jej využít ve všech typech knihoven, kde je nutné půjčovat, urgovat a vypočítávat poplatky a pokuty podle kategorií čtenářů i kategorií jednotlivých výtisků titulu. Modul je možné napojit na přístupový systém s turnikety na magnetické karty.

image alt

Funkční klávesy

Klávesová zkratkaNázev ikonky
drawing F4Hledání dle údajů v kartě čtenáře
drawing F5Vypůjčit dokument
drawing F6Vrátit dokument
drawing Ctrl + InsertNový čtenář
drawingNová právnická osoba
drawing Ctrl + EnterOpravit čtenáře
drawingNastavit čtenářovy budovy
drawing Ctrl + DeleteSmazat čtenáře
drawing Num +Označit/odznačit čtenáře/výpůjčku
drawing F12Vklad na konto čtenáře
drawing Alt + F12Zobrazit konto čtenáře
drawing Alt + F8Prolongovat všechny výpůjčky čtenáře
drawing Ctrl + MZobrazí SMS odeslané čtenáři
drawing Ctrl + HZobrazí historii vypůjček exempláře
drawingRezervace
drawingUpomínky
drawing Ctrl + QVrátí se zpět na předcházejícího čtenáře

Klávesy aktivní pouze nad tabulkou výpůjček

KlávesaFunkce
VVrátit aktuální výpůjčku
F3Vypůjčit připravenou rezervaci/objednávku
F8Prolongovat aktuální výpůjčku
Shift + EnterOpravit výpůjčku
Ctrl + LZobrazit log soubor výpůjčního modulu
Ctrl + UZobrazit historii upomínek výpůjčky

Hledat

Pro proces půjčování či vracení nejprve vyhledáme čtenáře: stiskem tlačítka Hledat nebo funkční klávesy F4 vyvoláme dialogové okno pro hledání, kam zadáme číslo čtenářského průkazu nebo načteme čárový kód.

image alt

V případě potřeby rozšíříme možnosti vyhledávání o další údaje zaškrtnutím volby Rozšířené hledání.

image alt

Výpůjčka

Půjčovat lze vždy právě vybranému uživateli. Do editačního pole se zadá identifikační údaj exempláře, což může být čárkový kód, přirůstkové číslo nebo signatura. Není nutností vybrat typ identifikace exempláře, program jej automaticky detekuje.

Program Verbis:

 • Nabídne možnost rezervace, pokud je vybraný dokument již vypůjčen.
 • Volitelně kontroluje, zda čtenář nemá stejný titul již půjčený, nebo zda si ho nepůjčil v minulosti.
 • Volitelně kontroluje, jestli nemá čtenář vůči knihovně dluhy.
 • Pokud je exemplář veden jako neodeslaná rezervace, tak lze přeskočit pořadí rezervace a půjčit exemplář aktuálnímu čtenáři.
 • Kontroluje, zda si čtenář může vypůjčovat, nebo jestli může být vypůjčen typ exempláře a jestli si čtenář může vypůjčit daný typ dokumnetu. Toto je kontrolováno dle nastavení kategorií výpůjčního systému.
 • Pokud není nalezen exemplář, který odpovídá zadání, program dle nastavení v ini souboru buď nahlásí chybu, nebo založí obecný exemplář s daným identifikátorem a provede výpůjčku, nebo spustí zpětnou katalogizaci (reakce závisí na nastavení systému).
 • Pokud se jedná o titulovou výpůjčku, program se zeptá na počet kusů.
 • Upozorní na existenci příloh k exempláři (CD, DVD, …) - lze vypnout.
 • Upozorní na skutečnost, že kategorie výpůjčky umožňuje pouze prezenční výpůjčky.
 • Součástí výpisu po zapůjčení exempláře jsou - název titulu, délka výpůjční doby.

image alt

Není-li zadaný exemplář v databázi, umožní systém tzv. zpětnou katalogizaci:

image alt

Vracení

Vrácení exempláře probíhá dle identifikačního čísla. Výběr typu identifikačního údaje je stejný jako při půjčování. Exemplář se vrací podle nasnímaného kódu, tedy nejen aktuálnímu čtenáři, ale tomu kdo si jej skutečně půjčil, obsluha je na tuto skutečnost upozorněna a výpůjčka je vrácena až po potvrzení změny čtenáře.

Program Verbis:

 • Při pozdním vrácení vygeneruje pokuty dle nastavení a nahlásí velikost pokuty.
 • Upozorní na skutečnost, aby byl dokument zpětně zkatalogizován.
 • Upozorní na existenci příloh k exempláři (CD, DVD, …) - lze vypnout
 • Upozorní na čekající rezervace na vrácený titul, případně můžete rovnou vytisknout oznámení o rezervaci.

image alt

Nový čtenář a jeho editace

U každého čtenáře se eviduje základní informace o čtenáři, všechny jeho vypůjčky, rezervace, finanční konto s poplatky a dluhy. Čtenáři se dělí do kategorií, přičemž každá kategorie může mít vlastní nastavení definované v kategoriích výpůjčního systému.

Po stisku tlačítka Nový čtenář se zobrazí formulář pro zadání údajů o čtenáři. Jediným povinným údajem je příjmení. Zadávají se zde základní informace o čtenáři, kontaktu a určuje se jakými prostředky informovat čtenáře o rezervaci a upomínce.

Po stisku tlačítka Opravit čtenáře se zobrazí stejný formulář jako při vytváření nového čtenáře.

Tlačítko Smazat čtenáře umožní smazat čtenáře, pokud má všechny své výpůjčky vrácené. Čtenáře přesune do archivu čtenářů.

image alt

Tisk ve výpůjčním modulu

Tisky ve výpůjčním modulu fungují obdobně jako v katalogizaci. Podle nastavených tiskových sestav lze zadat požadovaný tisk pro aktuálního čtenáře nebo pro čtenáře označené. Tisknout lze do náhledu nebo přímo na tiskárnu, případně tisk vyexportovat do externího formátu.

image alt

Tisk přihlášky čtenáře

Pokud knihovna vyžaduje papírovou evidenci přihlášek se čtenářovým podpisem, lze přihlášku při zápisu nového čtenáře vytisknout a nechat podepsat.

image alt

Tisk čtenářské legitimace

V systému lze vytisknout čtenářskou legitimaci. V případě, že knihovna generuje čárové kódy pro čtenáře, tak i včetně čárového kódu.

image alt

Tisk potvrzení o výpůjčce

Pokud knihovna vyžaduje u vypůjčených dokumentů podpis čtenáře, lze u aktuálního čtenáře vytisknout seznam výpůjček, a to buď všech výpůjček, nebo pouze výpůjček dnešního dne.

image alt

Tisk vrácených výpůjček

Pokud je to v knihovně zvykem nebo pokud to čtenář vyžaduje, lze mu vytisknout potvrzení o vrácených výpůjčkách.

image alt

Tisk pohledávek čtenáře

image alt

Tisk plateb čtenáře

Lze vytisknout potvrzení o platbě čtenáře, případně vytisknout platby všech čtenářů za daný den nebo rozsah dnů.

image alt

Tisk celkového výpisu plateb

Lze vytisknout souhrn všech plateb za určité období.

image alt

Tisk seznamu čtenářů

Z výpůjčního modulu lze vytisknout seznam čtenářů - např. vyhledaných podle nějakého kritéria nebo označených. Tisk lze dále podmínit platnou registrací, čtenářskou kagegorií nebo konkrétní půjčovnou.

image alt

Upozornění na končící výpůjční lhůtu

Systém nabízí možnost zaslat čtenářům upozornění, že lhůta jejich výpůjček brzo vyprší. Toto upozornění se zasílá e-mailem, přesný čas (kolik dnů předem) lze ovlivnit v Nastavení v sekci VYPUC.

image alt

Modul SMS

V modulu SMS lze zobrazit přehled SMS zpráv, které byly aktuálnímu čtenáři zaslány, případně mu zaslat SMS ručně zadáním textu.

image alt

Vklad na konto čtenáře

Při vypršení registrace nebo při vygenerování upomínek se automaticky vygeneruje na konto čtenáře dluh. V okamžiku zadání platby se v dialogovém okně platby vyplní částka na všechny dlužné částky čtenáře. Pokud by tedy čtenář z nějakého důvodu chtěl zaplatit jen některý z dluhů, je nutné v dialogovém okně zadávání platby opravit platby dle skutečnosti.

Pokud naopak u čtenáře provedeme platbu za něco, co systém nemá v evidenci dluhů, vznikne na kontě čtenáře přeplatek. Systém přeplatků lze využít i pro vklad větších částek peněz jako depozita, z kterého čtenář později čerpá.

Na všechny platby lze čtenáři vytisknout potvrzení.

image alt

Platby a poplatky čtenáře

U každého čtenáře lze zobrazit přehled jeho plateb, které zaplatil v minulosti, a dluhů, které dosud nezaplatil. Platby i dluhy jsou rozdělené na jednotlivé druhy - např. upomínky, registrační poplatky atd. Dluhy a platby lze také upravit, smazat nebo založit nové. Úprava a smazání plateb je dovolena pouze povoleným uživatelům, smazání platby z jiného než dnešního dne je umožněno z bezpečnostních důvodů pouze uživateli se statusem supervizora.

image alt

Platby čtenářů - v zobrazení přehledu poplatků lze zadat i platbu.

image alt

Dluhy čtenáře - v celkovém přehledu poplatků a dluhů lze nastavit filtr pro zobrazení pouze některých dle nastavených kritérií.

image alt

Servisní funkce

I ve výpůjčním modulu jsou k dispozici některé servisní funkce, jako export výpůjček, import čtenářů, vymazání neaktivních čtenářů nebo rozeslání e-mailu čtenářům.

image alt

Export výpůjček čtenáře

Provede import výpůjček z pomocné databáze do databáze výpůjček.

image alt

Import čtenářů

Pokud instituce vlastní databázi se čtenáři, můžeme si ji naimportovat pomocí funkce Import čtenářů. Jednoduše vybereme soubor se záznamy a klikneme na tlačítko Import.

image alt

Vymazání neaktivních čtenářů a výpůjček

image alt

Rozesílání e-mailu čtenářům

Z výpůjčního modulu lze v případě potřeby hromadně rozeslat e-maily čtenářům.

image alt

Obnovit smazaného čtenáře

image alt

Hromadné prodloužení výpůjček

Stisknutím tlačítka drawing nebo pomocí kláves Alt + F8 lze hromadně prodloužit všechny výpůjčky čtenáře. Zobrazí se vyskakovací okno, kde zvolíte na kterých pobočkách a o kolik dní chcete výpůjčky prodloužit.

image alt

Rozesílání SMS čtenářům

image alt

Otevřít okno pro terminál

Vymyslet popis!! Obrázek ?

Anonymizace aktuální výpůjčky

popis

obrázek

Export pro DILIA

popis

obrázek

Top