Katalogizace

V tomto modulu se provádí kompletní zpracování dokumentů. Již v prázdné databázi jsou předpřipraveny pracovní listy minimálních záznamů (dle NK) pro knihy, časopisy, články, kapitoly v knize, hudebniny, zvukové dokumenty, videozáznamy, mapy, počítačové soubory, audiovizuální dokumenty.

Uživatel má možnost definovat či upravovat pracovní listy v definici typu dokumentu. Struktura dat je ve formátu MARC21. Jednotnost a jednoduchost v editaci polí umožňují obecně definované autority jmenné i věcné. Ostatní údaje lze validovat buď z předem připravených slovníků, nebo ze slovníků údajů již jednou uživatelem vložených. Je zde možnost využít kontextovou nápovědu se specifikací jednotlivých údajů s příklady. Napomáhá správnému ukládání dat s přihlédnutím k normě AACR2. Pro co nejsnazší zpracování svazků je připraveno automatické generování signatur, přírůstkových čísel a čárkových kódů (lze snímat i kódy s alfanumerickými znaky i s rozlišením malých a velkých písmen).

Po výběru příslušného typu dokumentu se zobrazí okno s abecedním seznamem dokumentů.

image alt

V pravé části formuláře vidíte podrobné údaje o aktuálním záznamu, počty a typy záložek se mění v závislosti na druhu dokumentu a obsahu záznamu.

image alt

Záznam - Vypíše informace o dokumentu dle formátu, který se vybere kliknutím pravým tlačítkem myši na náhled. Možné varianty jsou - návěšťový náhled a jeho zkrácená varianta, řádkový MARC21, katalogizační lístek (definovatelný v ini).

Svazky - Zobrazí přírůstky vybraného titulu, resp. vazby u periodik.

Ročníky - Zobrazí ročníky a jim odpovídající čísla - pouze u periodik.

Média - Zobrazí všechny zdroje připojené k dokumentu jako titulní stránka, odkaz na zdroj v internetu, text atd. V servisním modulu lze nastavit cesty a styl zobrazení.  Poklepáním na ikonku nebo název souboru jej otevřete ve výchozím prohlížeči pro daný typ souboru. Záložka je zobrazena jen v případě, že nějaký odkaz existuje.


V záhlaví všech záložek je proužek, který jasně definuje status titulu z hlediska půjčování, tj. zda existují volné exempláře, zda jsou podány rezervace atd.

Žlutá na červené - neexistují žádné půjčovatelné exempláře, např. titul je nemá, jsou již vyřazeny, nemají půjčovatelné kategorie

Černá na zelené - volné exempláře, čísla

Černá na oranžové - na titul jsou rezervace, minimálně jedna z nich je již ve stavu (ne)odeslaná rezervace, nebo objednávka

Černá na žluté - na titul jsou rezervace, tj. všechny exempláře jsou rozpůjčované a ještě jsou rezervace

Bílá na červené - všechny exempláře jsou vypůjčené


Funkční klávesy

Klávesová zkratkaNázev ikonky
drawing Ctrl + FHledat
drawing Ctrl + InsertZaložit nový záznam
drawing Ctrl + EnterOpravit aktuální záznam
drawing Ctrl + DeleteSmazat záznam(y)
drawing Ctrl + SSpráva připojených externích souborů k záznamu
drawing Num+Označit/Odznačit záznam
drawing Alt + VZobrazit dostupnost všech přírůstků titulu
drawing Ctrl + ZAktualizovat přes Z-klienta
drawing Ctrl + EHledání dle údajů ve svazcích a číslech
drawing Ctrl + HHistorie a stav vypůjčenosti

Ostatní ikonky horní nabídky

Název ikonkyPopis funkce
drawing
Kopírovat záznam
Umožní zkopírovat vybraný záznam
drawing
Svazky dokumentu
Otevře nabídku svazků
drawing
Rezervovat dokument
Otevře formulář pro rezervaci dokumentu
drawing
Změnit status záznamu
Otevře nabídku, kde vidíte aktuální stav záznamu.
Pod ním je možnost výběru nastavení nového statusu.
drawing
Import záznamů z externích souborů - MARC, ISO, XML
Otevře nabídku s několika formuláři. V prvním se vybírá
formát záznamů, znaková sada jako např. UTF-8 a cesta
k souboru, kterou automaticky vložíte vybráním vašeho
souboru. U dalších dvou se nastavuje např. kontrola
duplicity, přepis existujících přírůstků nebo přerušení importu při chybě.
drawing
Export záznamů ze souborů - MARC, ISO, XML
Nastavíte formát záznamů, znakovou sadu a vyberete
pobočky. Dále si můžete vybrat, zda exportujete jen
záznamy s přírůstky, nebo jen zkatalogizované záznamy
a nebo exportovat vč. přírůstků. Poté je i možnost
oddělit záznamy odřádkováním.
drawing
Spustit modul revize
Otevře novou záložku “Revize”. Tato záložka obsahuje
tabulky s informacemi o revizích. Po kliknutí pravým
tlačítkem myši na tabulku se zobrazí nabídka všech
sloupců tabulky - viditelných i skrytých.
drawing
Hledání titulů dle použitých autorit
Zobrazený formulář má mnoho funkcí. První je přidání
nebo odebrání řádků dotazu. Další je nastavení výchozího
stavu dotazu a třetí umožňuje načtení nebo uložení dotazu.
V pravé části se nachází rozbalovací menu s výběrem
odkud chceme tituly hledat, jako např. monografie, periodika atd.
drawing
Hledání dle servisních údajů - ID, výkony, statusy
Po kliknutí se otevře několik nabídek. Nabídka v levé části
okna umožňuje hledat dle databáze výkonů - od data
po datum. V druhé části jsou nabídky pro hledání podle ID
záznamu a podle aktuálního stavu záznamu.
drawing
Komentáře ke knihám
drawing
Zobrazit záznam v online katalogu
Otevře vybraný záznam v online katalogu.
drawing
Tisk
Po kliknutí se zobrazí nabídka možností tisku související
s modulem katalogizace, např. tisk přírůstkových seznamů, katalogizačních záznamů atd.
drawing
Připomínkový systém
Kliknutím na toto tlačíko se otevře formulář pro přihlášení uživatele do připomínkového systému, kde můžete hlásit případné chyby programu.
drawing
Otevřít modul zpráv
Po kliknutí se otevře nová záložka, ve které jsou evidovány
všechny SMS a e-mailové zprávy zákazníkům ohledně upomínek, rezevací a objednávek.
drawing
Změna klávesnice
Po kliknutí se změní klávesnice na anglickou nebo zpět
na českou.
Top