Servisní funkce

Kromě běžných činností jako je vyhledávání, zakládání nových záznamů nebo editace, umožňuje systém také některé servisní funkce. Doporučujeme však s jejich zpřístupněním v Nastavení práv jednotlivých uživatelů postupovat obezřetně, protože mohou ovlivnit velké množství dat najednou.

image alt

Patří sem tyto servisní funkce:

Reuložit záznamy

Při některých změnách (např. změna způsobu klíčování, napojení nebo odpojení od autorit) je pro správné fungování změn nutné data reuložit. Reuložit lze záznamy od čísla po číslo nebo záznamy vyhledané podle zadaných kritérií. V rámci reuložení záznamů lze také zkontrolovat a doplnit interpunkci formátu MARC21 nebo zrušit třídící indikátor u vstupního prvku, který ovlivňuje abecední řazení.

image alt

Sloučit záznamy

V případě, že katalogizátor založil omylem dva záznamy na jeden dokument, lze tyto záznamy sloučit. Nejprve oba záznamy označíme a poté klikneme na funkci Sloučit záznamy. Systém pak přenese údaje z exemplářů do prvně označeného záznamu a záznam označený jako druhý smaže.

image alt

Změna fondu titulu

Pokud byl omylem záznam založen v nesprávném druhu fondu, lze fond dodatečně změnit funkcí Změna fondu titulu. Označíme-li záznamů víc, lze tímto způsobem do jiného druhu fondu přesunout i víc záznamů najednou.

image alt

Obnov/vyřaď titul

Tato funkce umožňuje vyřadit nebo obnovit víc vyřazených záznamů najednou.

image alt

Hromadné úpravy

Funkcí Hromadných úprav můžeme provést nějakou změnu u všech záznamů daného fondu, u všech vyhledaných záznamů, u všech označených záznamů nebo pouze v aktuálním záznamu. Touto změnou může být buď vložení nové hodnoty do některého podpole, oprava stávající hodnoty na hodnotu jinou, přesun nebo kopie hodnoty z jednoho podpole do jiného podpole, změna indikátorů nebo seřazení podpolí v poli podle pracovního listu. Navíc můžeme při změně nechat zkontrolovat a opravit interpunkci podle formátu MARC21.

image alt

Export pro CASLIN

Posíláme-li záznamy do Souborného katalogu NK, můžeme si funkcí Export pro CASLIN ověřit, jak byla dávka zaslaných záznamů přijata. Záznamy, které do SK přijaty nebyly, jsou vyznačeny červeně a je u nich vypsaná chyba, kvůli které je SK odmítl. Podle tohoto přehledu pak můžeme záznamy opravit a zaslat do SK znovu.

image alt

Kontrola WWW odkazů v záznamech

Kontrola WWW odkazů v záznamech umožňuje zkontrolovat a odstranit odkazy na webové stránky, které byly uvedeny chybně nebo jsou již nefunkční.

image alt

Top