Historie a stav vypůjčenosti

Pod tlačítkem Historie a stav vypůjčenosti se objeví dialogové okno na zadání identifikace exempláře (přírůstkové číslo, signatura nebo čárový kód). Pokud už máme příslušný záznam vyhledaný, necháme zaškrtnuto “aktuální záznam”.

image alt

Po potvrzení se otevře okno se 6 zaškrtávacími možnostmi:

Aktuální výpůjčky - zobrazí tabulku s uvedenými čtenáři, kteří mají některý exemplář záznamu právě vypůjčený.

Historie výpůjček - uvádí data a jména čtenářů, kteří měli tyto exempláře půjčené v minulosti, ale už je vrátili.

Historie zpracování - uvádí, který uživatel záznam založil, ukončil jeho katalogizaci případně ho editoval či jinak upravoval (zaslání do souborného katalogu, hromadné úpravy, spojování autorit, reukládání atd.). U všech úkonů je uvedené datum i čas.

Zobrazit záznam - zobrazí bibliografický záznam zadaného exempláře.

Zobrazit exempláře - zobrazí přehled všech svazků u záznamu.

Vlastnictví záznamu - zobrazí přehled oddělení, která vlastní exempláře daného titulu.

image alt

Top