Export

Ze systému Verbis lze záznamy vyexportovat do souboru, a to do formátů MARC21, ISO 2709 pro MARC21, UNIMARC, ISO 2709 pro UNIMARC a MARCXML (u UNIMARC formátů lze exportovat pouze vybranou sadu polí).

Exportovat lze vyhledané, příp. označené záznamy nebo také záznamy od čísla po číslo. Do exportu může být zahrnut pouze bibliografický záznam nebo můžeme zvolit export včetně přírůstků. Pokud změníme volbu “Neexportovat pro CASLIN” na některý druh exportu pro souborný katalog (export nových záznamů, opravených záznamů atd.), systém navíc soubor automaticky odešle přes FTP do Souborného katalogu NK a vygeneruje e-mailovou zprávu pro zodpovědnou osobu, kde uvede příslušný formát a počet záznamů, které byly vyexportovány. Tato funkce je podmíněna správnou konfigurací v Nastavení systému, kde se zadává přístup k FTP, kontaktní e-mailová adresa a forma e-mailové zprávy.

image alt

Top