Import

Systém umožňuje naimportovat záznamy z externího souboru. Import lze provést úplný z formátů na bázi MARC21 (řádkový, ISO 2709, XML) nebo částečný z formátů UNIMARC (řádkový, ISO 2709).

image alt

Top