Dostupnost

Ikonou drawing nebo klávesovou zkratkou Alt+V si můžeme u jednotlivých záznamů nechat zobrazit stav jeho exemplářů - které jsou volné a které jsou vypůjčené. U vypůjčených exemplářů se také ukazuje údaj, do kdy je exemplář vypůjčen, a jméno čtenáře, který si ho vypůjčil.

image alt

Top