Tisk

Systém umožňuje celou řadu tisků a obsahuje základní tiskové sestavy. Ty si může uživatel upravit dle potřeby, případně vytvořit sestavy nové. Více viz Definice tiskových sestav.

Jednotlivé tisky lze směrovat buď do náhledu, přímo na tiskárnu nebo do exportu a vyexportovat do některého z nabízených formátů.

Tisknout můžeme aktuální záznam, označené záznamy, záznamy vyhledané podle nějakého kritéria nebo všechny záznamy daného fondu.

image alt

Tisk bibliografických citací

Tisk bibliografických citací slouží k tisku nejrůznějších bibliografických soupisů a seznamů. Záznamy se seřadí podle zvoleného třídění. Kromě standardního třídění si může uživatel nastavit ještě další způsoby třídění v Uživatelském nastavení v záložce “Systém”.

image alt

Tisk přírůstkového seznamu

Systém umožňuje tisk přírůstkového seznamu (záznamy seřazené dle přírůstkových čísel, a to včetně čísel lomených rokem), kde si můžeme dle potřeb uzpůsobit kritéria - zda chceme vytisknout přírůstkový seznam pouze jednoho roku, v jakém intervalu přírůstkových čísel či zda včetně odepsaných exemplářů.

image alt

Dále vidíme menu nastavení, kde můžeme nastavit pořadí tisku a další funkce.

image alt

image alt

Tisk úbytkového seznamu

Úbytkový seznam lze vytisknout jak celkový, tak pro jednotlivé lokace, fondy nebo účty. Nastavení, které je k nabídce dolním tlačítkem je velmi podobný jako nastavení u přírůstkového seznamu.

image alt

Tisk místního seznamu

Tisk místního seznamu umožňuje získat seznam dokumentů seřazených podle signatur. Opět si můžeme nechat vytisknout seznam celkový nebo pro jednotlivé lokace či fondy.

image alt

Tisk katalogizačního záznamu

Tisk katalogizačních záznamů je určen k tisku záznamů na katalogizační lístky. Tisková sestava je tedy nadefinovaná na velikost katalogizačního lístku a každý záznam se vytiskne na novou stránku (nový lístek). Dle potřeby můžeme zadat tisk lístku i pro každý exemplář.

image alt

Tisk čárkových kódů

image alt

Tisk dodávaných periodik

image alt

Tisk záznamů do souboru

image alt

Správa připojených externích souborů

image alt

Top