Svazky u periodik

U periodik obsahují navíc svazky i možnost evidence jednotlivých ročníků a čísel.

image alt

image alt

Funkční tlačítka

Klávesová zkratkaNázev ikonky
drawing Ctrl + InsertNový ročník
drawing Ctrl + EnterOpravit ročník
drawingKopie ročníku
drawing Ctrl + DeleteSmazat ročník
drawing Num +Označit/Odznačit číslo periodika
drawingSloučit více ročníků do jednoho
drawing Ctrl + FHledání svazku/čísla
drawingExpedovat označené svazky /čísla
drawingZobrazí historii revizí aktuálního čísla
drawingSeznam dodávaných čísel časopisu
drawing Ctrl + HHistorie a stav vypůjčenosti

Ročníky a čísla

V evidenci ročníků a čísel se zobrazují v levém sloupci jednotlivé ročníky, v pravém pak čísla ročníku, na němž stojí kurzor. Při kliknutí v pravém sloupci na pravé tlačítko myši se zobrazí menu se všemi i defaultně skrytými poli. Takže můžeme zobrazovat nebo skrývat pole podle potřeby.

image alt

Generovat

Pomocí tlačítka Generovat přidáváme čísla k danému ročníku. V tabulce lze zadat hromadně několik po sobě následujících čísel “od - do” a počet jejich kusů. U každého čísla je potom možné čtečkou sejmout čarový kód.

image alt

Nový/Opravit ročník

Kromě označení ročníku a roku se u jednotlivých ročníků zadává také periodicita a údaje o odběru, které pak slouží ke sledování nedodaných čísel a případné urgenci.

image alt

Svázaná periodika (Svazky)

Kromě evidovaných ročníků a čísel obsahují svazky u periodik také záložku se svázanými čísly.

Obrázek 6

Po kliknutí na tlačítko Přivaž se zobrazí dialogové okno vazby se dvěma sloupci. V prvním se nabídnou všechny nesvázané ročníky a čísla daného titulu, do druhého sloupce si přesuneme všechna čísla (případně celý ročník), která chceme svázat k sobě (tlačítko Přivaž číslo nebo Přivaž volume). Poté stiskneme buď tlačítko Generovat (pro vygenerování nového přírůstkového čísla) nebo Nový (pro zadání starého přírůstkového čísla z retrospektivní katalogizace). Svázanému ročníku zadáme i další údaje (signaturu, čárkový kód, lokaci, kategorii apod.) obdobně jako je tomu u svazků knih.

Obrázek 7

Úbytky

Vazby lze obdobným způsobem jako jednotlivé exempláře knih v případě potřeby nastavit jako úbytek.

Top