Svazky

Ke každému exempláři založíme u katalogizačního záznamu svazek, který obsahuje přírůstkové číslo, signaturu, čárový kód a další údaje jako je např. lokace (umístění v knihovně), kategorii výpůjčky (výběr ze seznamu kategorií definovaných v Nastavení číselníků) nebo status. Status je definován stupnicí od 0 do 15, přičemž při nastavení 7 čtenář vidí status exempláře. Pokud status není nastaven, tak je automaticky nastavena hodnota 0 a exemplář není definovaný, a je tedy nedostupný. Nové přírůstky připisujeme přes generování, které nám automaticky podle zvolených nastavení přidělí přírůstkové číslo, příp. i signaturu nebo čárový kód. U záznamů z retrospektivní katalogizace připisujeme svazky přes tlačítko Nový.

image alt

image alt

Funkční tlačítka

Klávesová zkratkaNázev ikonky
drawing Ctrl + InsertNový svazek
drawing Ctrl + EnterOpravit svazek
drawing Ctrl + DeleteSmazat svazek
drawing Num +Označit/Odzančit záznam
drawing Ctrl + FHledání svazku
drawing Ctrl + HHistorie a stav vypůjčenosti
drawing Alt + F9Načíst čarové kódy ke svazkům
drawing Ctrl + GGenerovat přírůstková čísla

Ostatní ikonky horní nabídky

IkonkaNázev ikonky
drawingZkopírovat svazek
drawingVyřadit aktuální/označené svazky
drawingExpedovat označené svazky
drawingZobrazit historii revizí svazku
drawingPřesunout označené svazky k jinému titulu
drawingNačíst RFID čipy ke svazkům
drawingZmění jazyk klávesnice na českou/anglickou

Generovat

Generováním nám systém automaticky přidělí přírůstková čísla (příp. i signatury nebo čárové kódy) ke zvolenému počtu exemplářů.

image alt

image alt

Větší počet exemplářů lze rozdělit na pobočky pomocí příslušného rozdělovníku.

image alt

image alt

Nový přírůstek/Oprava přírůstku

Údaje každého exempláře lze dodatečně měnit, lze také přidávat nové přírůstky mimo rozsah generování (např. z retrospektivní katalogizace). Kromě přírůstkového čísla, signatury a čárového kódu zadáváme ke každému exempláři další údaje, jako lokace, kategorie výpůjčky, tematická skupina, způsob nabytí, status exempláře nebo rok přírůstku.

Lokace ukazuje umístění konkrétního exempláře v rámci knihovny (např. oddělení).

Kategorie výpůjčky určuje zda a na jak dlouho lze daný exemplář vypůjčit.

Přidělení tematické skupiny pak slouží při generování statistik, zatímco způsob nabytí je důležitý pro účetnictví, aby mohl systém správně pracovat s rozpočtem.

Status exempláře pak říká, na jakém stupni zpracování se daný exemplář vyskytuje, případně není-li ztracený nebo vyřazený.

Rok přírůstku je důležitý pro tisk přírůstkových seznamů - dle něj se řídí, zda se přírůstky do přírůstkového seznamu na konkrétní rok zahrnou nebo ne.

image alt

Vyřazování svazků

Ztracené nebo nevrácené exempláře systém umožňuje vyřadit, přičemž systém přiděluje i číslo úbytku. Před vyřazením je dobré všechny údaje exempláře překontrolovat a případně opravit či doplnit, protože u vyřazeného exempláře už údaje opravovat nejdou.

image alt

Úbytky

Vyřazené svazky jsou uvedené v samostatné záložce “Úbytky”. Kromě zobrazení úbytků u konkrétního záznamu lze jednotlivé úbytky také vyhledávat - např. podle přírůstkového čísla, signatury nebo čísla úbytku.

image alt

image alt

Některé daje vyřazených svazků lze také zpětně editovat pomocí tlačítka Upravit.

image alt

image alt

Funkční tlačítka

Klávesová zkratkaNázev ikonkyPopis funkce
drawingObnovit aktuální úbytekObnoví vyřazený svazek. Pozor! Tímto
se uvolní úbytkové číslo a při dalším
vyřazování není automaticky
obsazené, takže chcete-li udržet
nepřerušenou řadu, tak jej musíte nastavit ručně.
drawing
Ctrl + F
Hledat svazekVyhledá variantně dle čarového kódu,
signatury nebo přírůstkového čísla
- pokud vyhledaný svazek nepřísluší
k aktuálnímu titulu, systém otevře
novou záložku svazků pro tento svazek.
drawingHistorie revizí svazkuZobrazí okno s historií revizí aktuálního
svazku/úbytku.
drawingHistorie svazkuZobrazí okno s historií zpracování
a veškerých změn aktuálního svazku/úbytku.
drawingOprava úbytkuUmožní opravit údaje ve vyřazeném
svazku, kde první řádky se vztahují
k vyřazení svazku a zbytek potom
ke svazku jako takovému. Logicky nelze
měnit status exempláře.
Top