Opravit záznam

Postup opravení záznamu

Pole a podpole záznamu se rozloží do jednotlivých editačních polí a rozbalovacích nabídek. Po otevření záložky vidíte jen vyplněná pole a podpole a ta, která jsou nastavená pro zobrazení v editaci, ostatní položky si musíte zviditelnit pomocí plovoucího menu (pravým tlačítkem myši) volbami “Zobrazit skrytá pole/podpole”. Barva podkladu editačního prvku udává i způsob zápisu obsahu do tohoto pole.

Bílá editační pole - přímo zapisovatelná pole

Zelená a žlutá editační pole - validovaná pole (klávesová zkratka F3, nebo dvojklik), buď z autoritních slovníků, nebo ze speciálních formulářů - pole 007 a 008

Světle žluté pole - link (vazba) na externí soubor, propojovací pole u zdrojového dokumentu (editovatelné přímo i ve speciálním dialogu), klávesová zkratka F3, nebo dvojklik

Aktivní editační prvek může být zvýrazněn barvou dle Uživatelského nastavení, stejně tak barvy polí mohou být v Uživatelském nastavení změněny dle potřeby.

image alt

image alt

Pravé tlačítko myši (pozice myši v prvním sloupci) zobrazí plovoucí menu

image alt

Pravé tlačítko myši (pozice myši v druhém sloupci) zobrazí plovoucí menu

image alt

Nastavení indikátorů

Systém automaticky u polí vkládá defaultní hodnotu indikátorů nastavenou v Pracovních listech. V případě, že potřebujeme nastavit hodnotu jinou, než je ta defaultní, nastavíme indikátory klávesou CTRL + I nebo přes plovoucí menu.

image alt

image alt

Vybrat výraz z frází

Pokud nastavíme v pracovních listech (menu Servisní modul - Fondy dokumentů a autorit) u podpole napojení na slovník frází, můžeme během editace přes funkční klávesu F9 vkládat předvolené výrazy - vkládat nové nebo měnit pořadí ve slovníku už lze v rámci editace záznamu dle potřeby.

image alt

image alt

Zobrazit skrytá pole

Pole, která se nepoužívají příliš často, mohou být v pracovních listech zapnuta pouze podmíněně (ukazují se pouze v případě, že jejich hodnota není prázdná), pak je nutné je v případě potřeby zapnout přes plovoucí menu a nabídku “Zobrazit skrytá pole”

image alt

Zobrazit skrytá podpole

Obdobným způsobem jako celá pole mohou být podmíněně zapnuta jednotlivá podpole. Ty pak vybereme z nabídky plovoucího menu - pozor, nutno kliknout pravým tlačítkem myši na příslušné pole, protože každé pole zobrazí jinou nabídku skrytých podpolí.

image alt

Funkční klávesy

Klávesová zkratkaNázev ikonky
drawing Ctrl + SUložit záznam
drawing Ctrl + Alt + SUložit záznam a nezavírat
drawing Alt + F9Zobrazení aktuálního záznamu
drawing Ctrl + ZVrátit poslední změnu
drawing Ctrl + Shift + ZOdvolat vrácení změny
drawing Ctrl + INastavit indikátory
drawing Ctrl + UPosunout nahoru
drawing Ctrl + DPosunout dolů
Top